"Świat DRUKU 11/2005" Urządzenia do oprawy selektywnej na polskim rynku. Sondaż

Znaczącym trendem we współczesnym marketingu i reklamie jest reklama docelowa. Aby realizować wysyłkę do określonych grup docelowych konsumentów, opracowano koncepcję tzw. selective binding (oprawa selektywna), co oznacza zindywidualizowane wytwarzanie powiązanych produktów drukowanych. Byliśmy ciekawi, czy dostawcy urządzeń obserwują ten trend na polskim rynku i czy wydawcy, lub też szefowie firm poli-graficznych, interesują się ofertą urządzeń do obsługi oprawy selektywnej. Zadaliśmy więc te i parę innych pytań dotyczących tego tematu kilku znanym firmom dostarczającym urządzenia dla potrzeb selective binding:
1. Czy dostawcy urządzeń obserwują opisany powyżej trend na polskim rynku i czy wydawcy, lub też szefowie firm poligraficznych, interesują się ofertą urządzeń do obsługi oprawy selektywnej? Jeśli tak, to jaka jest, Państwa zdaniem, dynamika rozwoju tej tendencji?
2. Jakie jest niezbędne wyposażenie tych urządzeń, a jakie przydatne opcje dodatkowe (np. funkcja dodatkowej personalizacji, większa liczba nakładaczy)?
3. Czy z urządzeń do takich zastosowań korzystają tylko drukarnie gazet i czasopism?
4. Czy są one zainstalowane na terenie Polski?
5. Jakiego rzędu koszty pociąga za sobą taka inwestycja? Jakie wymagania muszą być spełnione, żeby zainstalować tego typu urządzenie (np. stopień automatyzacji i usieciowienia firmy)?
6. Jakie urządzenia z Państwa oferty są przewidziane do wymienionych zastosowań?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi przedstawicieli firm.

Avargraf
1. W segmencie urządzeń wymienionych powyżej zainteresowanie potencjalnych użytkowników utrzymuje się obecnie na stałym poziomie. Wzrost zainteresowania można było zaobserwować w latach 1999–2003.
2. Niezbędne wyposażenie tych urządzeń to stały samonakładacz połączony bezpośrednio z pierwszym stałym agregatem falcującym. Następnie: agregaty falcujące i agregaty specjalistyczne (do cięcia, perforowania, bigowania, wykonywania cięcia taktowego, perforacji taktowej, nanoszenia kleju), taśmy z podsysem, na których następuje wkładanie wrzutek (karty, próbki towarów, płyty CD itp.), łamanie wzdłużne (tzw. pługowe), stanowiska do personalizacji rozmieszczone w zależności od wymagań dla danego użytku, stoły transferowe, wykładania (strumieniowe, bądĽ połączone z prasami do składek) – muszą być mobilne, o zmiennej wysokości roboczej, wyposażone we własny napęd i sterowanie, aby umożliwić stosowanie zmiennej konfiguracji maszyn dopasowanej indywidualnie do wykonywania danego zlecenia. Celowe jest stosowanie również mobilnego samonakładacza umożliwiającego przemieszczanie całej maszyny, jak również podawanie użytków do falcowania bezpośrednio z innych urządzeń. Ogólna nazwa wymienianych urządzeń to falcerka (złamywarka) do wykonywania mailingów. Podawanie symboli nie jest celowe, gdyż symbolami są oznaczane poszczególne agregaty, których może być nawet kilkanaście, rozstawionych w przeróżnych konfiguracjach. W falcerkach mailingowych oferowanych przez firmę GUK stosuje się maksymalne formaty wejściowe B1, B2, A2 i B3. Falcerki GUK do wykonywania mailingów dla formatów wejściowych do B3 i A2 były prezentowane na targach IPEX 2002 i drupa 2004.
Ze względu na dużo bardziej złożony produkt końcowy, uzyskiwane w trakcie produkcji prędkości są niższe niż w falcerkach standardowych i wynoszą ok. 3000–8000 użytków/godz.
3. Z urządzeń do tego typu zastosowań korzystają nie tylko drukarnie gazet i czasopism, ale również drukarnie zajmujące się wykonywaniem materiałów reklamowych. W przypadku drukarń gazet i czasopism obsługa selective binding polega na stosowaniu indywidualnych wrzutek, spersonalizowanych wkładek lub stron skierowanych do poszczególnych klientów w maszynach do oprawy broszurowej z szyciem drutem przez grzbiet lub w maszynach do oprawy bezszyciowej (miękkiej) – w obu przypadkach na etapie zbierania składek w blok książkowy z podawaniem w stacji nakładającej oraz przy równoczesnym pakowaniu i adresowaniu gotowego produktu. W przypadku drukarń wyspecjalizowanych w produkcji materiałów reklamowych koncepcja oprawy selektywnej jest realizowana za pomocą falcerek specjalistycznych, do wykonywania mailingów.
4. Rozbudowana falcerka GUK do wykonywania mailingów (format wejściowy do B2) pracuje od roku 2001 w drukarni Prografix w Dębicy. Zarówno samonakładacz oraz agregaty falcujące, jak i agregaty do wykonywania cięcia, bigowania i perforacji, są mobilne, o zmiennej wysokości roboczej, co umożliwia tworzenie różnych konfiguracji maszyny. Maszyna ma możliwość nanoszenia kleju zimnego (dyspersyjnego), kleju gorącego (hot-melt, do wykonywania tzw. gumowania), cięcia taktowego i perforacji taktowej oraz cięcia wstęgi papieru z roli na arkusze z równoczesnym ich wprowadzaniem do agregatu falcującego. Falcerka GUK (format wejściowy do B1) ze stałym samonakładaczem, z agregatami falcującymi o stałej wysokości, bez możliwości gumowania) pracuje w drukarni Leograf Group Krzysztof Kluk w Łomiankach koło Warszawy.
5. Koszty tego typu inwestycji mogą być bardzo różne, bowiem zależą od wielu czynników, jak format wejściowy i końcowy produktu, konieczne warianty falcowania, liczba wrzutek (insertów), liczba miejsc wykonywania personalizacji, typ wyposażenia do wykonywania personalizacji, jej powiązanie z usieciowieniem zakładu itp. W związku z tym mogą się mieścić w bardzo szerokim zakresie: od ok. 100 tysięcy do ok. 1,5 miliona euro netto, przy czym w najbardziej zaawansowanych technicznie i inteligentnych systemach koszt wyposażenia do wykonywania samej personalizacji może być porównywalny z wartością pozostałej części urządzenia.
Wymagania, które muszą być spełnione, żeby zainstalować tego typu urządzenie zależą głownie od jego możliwości technologicznych oraz od stopnia zaawansowania technicznego zastosowanego przy personalizacji. W najprostszych urządzeniach personalizacja jest wykonywana oddzielnie, przy pomocy drukarki laserowej sterowanej przez komputer połączony z bazą danych. W zaawansowanych systemach personalizacja jest zintegrowana w ramach falcerki mail-ingowej, w różnych jej punktach (w zależności od potrzeb), wymaga usieciowienia w ramach firmy, połączenia z bazą danych, jak również połączenia w ramach sieci z bazą danych klienta (zleceniodawcy). Przy stosowaniu personalizacji muszą być oczywiście spełnione wymagania zawarte w aktach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, a pomieszczenia, w których pracują takie urządzenia, muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
6. Falcerki mailingowe GUK.
Marek Motyl, doradca techniczny Avargraf Sp. z o.o.