01/2007 Instalacja HSB 7000 w Drukarni DRUKPOL ADAM HUSZCZYŃSKI.

Na początku bieżącego roku firma Avargraf dostarczyła i zainstalowała kolejną na rynku polskim zautomatyzowaną linię zszywającą HSB 7000 firmy Hohner Maschinenbau GmbH do warszawskiej drukarni Drukpol Adam Huszczyński. Linia ta zastąpiła wcześniejszy produkt tego samego producenta EXACT PLUS II. Powodem zmiany były rosnące potrzeby drukarni i wymagania rynku, który rozwija się dynamicznie. Właściciel drukarni, Adam Huszczyński, zdecydował się na zakup nowoczesnej, spełniającej wymogi współczesnego rynku linii w następującej konfiguracji: podstawowy moduł HSB 7000 wraz z zespołem zszywającym SU wyposażonym w 4 głowice szyjące Universal 52/8 z możliwością szycia płaskiego i oczkowego, trójnóż T3, stacja nakładania okładki CF1, sześć pionowych samonakładaczy sfalcowanych arkuszy VF1 2:1, stacja nakładania ręcznego MS1 oraz wykładanie strumieniowe SD1. Linia wyposażona jest dodatkowo w urządzenie do pracy podwójnym użytkiem wraz z kompletami noży do wycinki i rozcięcia na ostro. System sterowania i kontroli elektronicznej nadzoruje produkcję na każdym etapie. Konstrukcja umożliwia szybką i całkowicie beznarzędziową regulację, co pozwala na zmianę formatów w ciągu zaledwie kilku minut. System modułowy zapewnia możliwość póĽniejszej integracji dodatkowych zespołów wraz ze wzrostem wymagań rynku i potrzeb drukarni.