11/2006 Instalacja HSB 7000 w Drukarni PRINT (K. Skrzypczyk) w Pruszkowie

W ostatnim czasie firma Avargraf dostarczyła kolejne urządzenia do Drukarni-Wydawnictwa Print z Pruszkowa. W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęły tu pracę: nowa zautomatyzowana linia zszywająca HSB 7000 firmy Hohner Maschinenbau GmbH oraz Printlam - automatyczna maszyna do jednostronnego laminowania zadrukowanych arkuszy. Oba zakupione urządzenia to maszyny nowe. Nieco wcześniej Avargraf dostarczył tu czterokolorową maszynę MAN Roland serii 300 oraz krajarkę Perfekta. Obecne zakupy są wpisane w konsekwentnie od lat realizowaną politykę biznesową firmy i wynikają z aktualnych potrzeb drukarni.  Zautomatyzowana linia zszywająca HSB 7000 firmy Hohner Maschinenbau GmbH zastąpiła w zakładzie wcześniejszą linię zszywającą Harris Saddlebinder II 562, wyposażoną w 6 stacji. W wyniku rosnących potrzeb drukarni jej właściciel, Zdzisław Skrzypczyk, zdecydował się na zakup nowoczesnej, spełniającej wymogi współczesnego rynku linii w rozszerzonej konfiguracji. Składa się ona z następujących sekcji: podstawowego modułu HSB 7000 wraz z zespołem zszywającym SU wyposażonym w dwie głowice szyjące Universal 52/8 z możliwością szycia płaskiego i oczkowego, trójnóża T3, stacji nakładania okładki CF1, ośmiu pionowych samonakładaczy sfalcowanych arkuszy VF1 2:1 oraz wykładania strumieniowego SD1. Linia zbierająco - szyjąca wyposażona jest w system sterowania i kontroli elektronicznej na każdym etapie produkcji. Konstrukcja umożliwia szybką i całkowicie beznarzędziową regulację, co pozwala na zmianę formatów w ciągu zaledwie kilku minut. System modułowy zapewnia możliwość póĽniejszej integracji dodatkowych zespołów wraz ze wzrostem wymagań rynku i potrzeb drukarni.