"POLIGRAFIKA 10/2004 " Wałki Zenith — lepsza jakość druku

Wałki Zenith produkowane są z zastosowaniem najnowszych technologii i osiągnięć techniki obróbki zarówno termicznej, jak i mechanicznej materiałów. Posiadają certyfikat jakości ISO 9001: 2000 Company.

Wałki Zenith wyposażone są w nowy rdzeń, który jest obrabiany na specjalistycznych tokarkach CNC najnowszej generacji z bardzo małą tolerancją. Rdzeń jest dynamicznie wyważany zarówno przed nałożeniem gumy, jak i po nim. Powłoka gumowa jest wykonana ze specjalnie dobranych komponentów polimeru mających zagwarantować odpowiednią twardość i stabilność. W końcowej fazie obróbki wałki osiągają odpowiednią powierzchnię, co póĽniej umożliwia jednolite rozprowadzanie farby w czasie produkcji i nierysowanie płyty. Podczas nakładania gumy na rdzeń walce metalowe uwalniają wałek od zbędnych przeciążeń, dzięki czemu cały proces jest wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zachowanie laboratoryjnych warunków czystości podczas całego procesu produkcji pozwala na precyzyjne nakładanie farby na materiał oraz redukuje błędy i zakłócenia w drukowaniu.

Jak zapewnia producent, wałki Zenith są nie tylko wytrzymałe na farbę i chemię stosowaną podczas drukowania, ale posiadają także wysoką przewodność termiczną. Powierzchnia bez porów chroni przed nasiąkaniem, co umożliwia łatwe, szybkie i dokładne usuwanie resztek emulsji z wałka.

Wałki, które pracują w maszynach drukujących z dużymi prędkościami, kumulują ciepło, co może prowadzić do zmiany ich objętości, a w konsekwencji do zmian oraz zaburzeń w dokładności produkcji.

Dostawca zapewnia, że wałki Zenith mają właściwości, które redukują do minimum zmiany w objętości wywołane skokami temperatury.

Proces regeneracji wałków obciążony jest z definicji możliwościami uszkodzenia zarówno rdzenia, punktu centralnego, jak i samej powłoki.

Podczas nadlewania wałków pojawia się wiele możliwości uszkodzenia jednorodności punktu centralnego, a tym samym braku koncentryczności wałków. Producent zapewnia, że wałki Zenith są w pełni koncentryczne i gotowe do użycia natychmiast.

Wałki te są dynamicznie wyważane w dużych prędkościach. Zastosowanie tej technologii ma umożliwić uzyskanie lepszej jakości druku.

Zdaniem polskiego dystrybutora wałków Zenith, firmy Avargraf, korzyści wynikające z ich zastosowania to: duże oszczędności całościowych kosztów produkcji, druk bardzo dobrej jakości, identyczna jakość druku we wszystkich zespołach maszyny, niezmienny docisk, minimalne nagrzewanie, właściwa równowaga emulsji oraz właściwa szerokość uchwytów.