"POLIGRAFIKA 1/2006" Nowe instalacje firmy Avargraf

Nowa złamywarka GUK K 54/4 KL FL2-54 oraz krajarka Perfekta 115 UC powiększyły liczbę urządzeń introligatorskich w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Maszyna do wykrawania etykiet firmy Busch model B+P wzbogaciła park maszynowy w firmie Concept, mieszczącej się niedaleko Poznania. Wszystkie urządzenia rozpoczęły produkcję pod koniec ubiegłego roku, a ich dostawcą jest firma Avargraf z Warszawy.

Pierwszy z wymienionych zakładów obsługuje zamówienia rządowe, drukując m.in. Dziennik Ustaw RP. Oprócz szybkości istotna jest niezawodność, a te dwa elementy, jak twierdzi Andrzej Liżewski, kierownik Działu Poligrafii w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii COKPRM, możliwe są do zrealizowania m.in. dzięki nowo zakupionym urządzeniom. Ich wybór podyktowany był zmieniającymi się i wzrastającymi potrzebami produkcyjnymi, a firma Avargraf wygrała przetarg na dostawę tych urządzeń.
Złamywarka GUK K54/4 KL FL2-54, o maksymalnym formacie wejściowym B2, ma możliwość łamania prostopadłego użytku do 16 stron. Maszyna składa się z samonakładacza z wysokiego stosu FL2-54 z głowicą rozdzielającą, wspomagającą pobieranie stosu arkuszy od tyłu, czterech automatycznie ustawianych kieszeni złamujących oraz kompletu osłon dĽwiękochłonnych. Wykładanie odbywa się tu strumieniowo.
W urządzeniu zastosowano wiele innowacyjnych elementów — mówi Andrzej Liżewski. — Między innymi sterowanie odbywa się tu za pomocą systemu L4 — Control z dużym, wielofunkcyjnym ciekłokrystalicznym monitorem dotykowym, umieszczonym w pobliżu samonakładacza. Dodatkowo złamywarka posiada dwa pomocnicze pulpity do obsługi i narządzania maszyny oraz automatyczny system ustawiania kieszeni złamujących zgodnie z zaprogramowanymi wariantami złamywania (99 różnych ustawień). Automatycznie odbywają się w urządzeniu narząd maszyny, kontrola przejścia użytku, kontrola długości złamywania oraz regulacja taktu ssania przy pobieraniu arkusza w nakładaczu.
Noże złamujące są w urządzeniu kierowane elektronicznie. Istnieje również możliwość wymiany pasków transportowych bez potrzeby demontażu jakichkolwiek elementów.
Krajarka Perfekta 115UC, również zainstalowana w COKPRM, posiada maksymalną długość cięcia do 115 cm. Sterowanie odbywa się tu komputerowo, a posuw siodła realizowany jest za pomocą napędu serwo. Maszyna wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z komunikatami w języku polskim, co dodatkowo ułatwia jej obsługę.
Kolejna instalacja firmy Avargraf to maszyna do wykrawania etykiet firmy Busch model B+P, zainstalowana w firmie Concept z Poznania, która od lat zajmuje się produkcją notesów samoprzylepnych. Zakup urządzenia podyktowany był potrzebami produkcyjnymi drukarni. Okazało się, że urządzenie do wykrawania etykiet świetnie sprawdza się również w wykrawaniu różnych kształtów notesów — mówi Jakub Rawecki, właściciel drukarni. — Jednak najważniejszym argumentem przy wyborze maszyny był fakt, że nasi partnerzy z Niemiec pracują na tych urządzeniach i zarekomendowali nam je twierdząc, że są to urządzenia gwarantujące wysoką jakość i niezawodność.
Maszyna służy do poziomego wykrawania o zróżnicowanych kształtach z zastosowaniem tzw. wykrojnika kowalskiego. Wprowadzanie wsadu odbywa się ręcznie, z boku. Podczas procesu cięcia wykrojnik pozostaje nieruchomy, natomiast ruchomy jest wsad o napędzie hydraulicznym. Zainicjowanie ruchu roboczego następuje w wyniku pneumatycznego zamknięcia szyby ochronnej. Przycięte produkty, w tym wypadku notesy samoprzylepne, są automatycznie wyprowadzane z przodu maszyny do rynny odbiorczej, z której mogą być wyjmowane ręcznie. Maksymalny format roboczy maszyny wynosi 23 x 23 cm.
Opracowano na podstawie informacji firmy Avargraf