"POLIGRAFIKA" 3/2003 - Konrad Lewandowski

Przedstawicielem ABC Chemical w Afryce i Azji Brytyjska firma ABC Chemical to jeden z czołowych europejskich producentów chemii drukarskiej. Firma jest obecna w naszym kraju poprzez przedstawicielstwo w osobie Konrada Lewandowskiego, który piastuje stanowisko Technical & Sales Manager, oraz za pośrednictwem trzech dealerów — firm Avargraf (od lutego br.), Primar-B i Sack Invent Trading.
Dotychczas Konrad Lewandowski, poza obsługą rynku polskiego, był także odpowiedzialny za inne rynki Europy Wschodniej: Estonię, Litwę, Łotwę, Białoruś, Ukrainę, Czechy i Rosję. Od lutego br. zakres jego działalności uległ rozszerzeniu. Obecnie — poza naszą częścią Europy — Konrad Lewandowski nadzoruje działalność firmy ABC Chemical na rynkach Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. SS