"POLIGRAFIKA 4/2005" Linia Perfecta do cięcia papieru w drukarni Drogowiec

Na przełomie stycznia i lutego firma Avargraf Sp. z o.o. zainstalowała pełną linię do cięcia papieru produkcji niemieckiej firmy Perfecta w drukarni Drogowiec w Kielcach. Ciąg maszyn składa się z krajarki Perfecta 115 TVC (maks. długość cięcia 115 cm), dwóch podnośników wannowych SL 10 P oraz utrząsarki z wałkiem wyciskającym SA 110 A.
Zainstalowana wersja krajarki TVC to maszyna z możliwością pracy całkowicie automatycznej z programowaniem komputerowym i aktywnym, barwnym monitorem ciekłokrystalicznym tzw. touch-screen z graficznym wspomaganiem programowania oraz obróbki danych. Na monitorze oprócz komunikatów przedstawiona jest pełna, ruchoma wizualizacja procesu cięcia przedstawiająca jego stan faktyczny w danej chwili. Dialog krajacza z komputerem odbywa się zarówno poprzez naciskanie wyświetlanych przycisków funkcyjnych i określeń do komunikatów, jak też liter klawiatury alfanumerycznej wyświetlanych w monitorze. Zastosowanie karty pamięci umożliwia przyjmowanie zewnętrznych nośników danych i może mieć zastosowanie jako dodatkowe rozszerzenie pamięci, służyć do wymiany danych z innymi krajarkami Perfecta lub też jako zabezpieczenie danych. Maszyna jest wyposażona w napęd serwo posuwu siodła stanowiący wyposażenie standardowe wszystkich krajarek jednonożowych Perfecta od 2000 roku. Aktywny monitor touch-screen firma Perfecta stosuje w modelach o wszystkich długościach cięcia w wersji sterowania TVC od 1994 roku.
Nie jest to pierwsza instalacja maszyn firmy Perfecta dokonana przez Avargraf w drukarni Drogowiec. W pierwszej połowie 2004 roku został w niej zainstalowany w pełni automatyczny trójnóż Circut F tej samej firmy sterowany przy użyciu monitora ciekłokrystalicznego touch-screen z automatycznym cięciem produktów na 2, 3 lub 4 użytki i sztaplarką umożliwiającą pracę z cienkim produktami o grubości od 2 mm.
Obecnie drukarnia Drogowiec oczekuje na dostawę następnych zakontraktowanych w firmie Avargraf urządzeń.