"POLIGRAFIKA 5/2003" - Linia BST10-N i SBM 4n - zloty medalista targów Poligrafia 2003

W czasie tegorocznych targów POLIGRAFIA tradycyjnie przyznano Złote Medale produktom charakteryzującym się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Jednym z nagrodzonych urządzeń była linia do produkcji broszur SBM-4 ze zbieraczką BST10-n; producentem linii jest firma C.P. Bourg.

Modułowa linia SBM4 do produkcji broszur ze składek złożona z trzech urządzeń — zszywarki, złamywarki i obcinarki — współpracuje z jedną lub kilkoma zbieraczkami wieżowymi BST 10-n (maksymalna liczba wież przy zbieraniu — 6). BST 10-n to nowa zbieraczka wieżowa z dotykowym ekranem panelu sterującego oraz możliwością podawania arkuszy w lewo i w prawo.

Linia charakteryzuje się automatycznym ustawianiem parametrów (wymiary dokumentu, miejsca zszywania) w przypadku typowych formatów arkuszy. Zadania dotyczące innych formatów realizuje się, po wprowadzeniu odpowiednich danych, na ekranie interfejsu użytkownika.

Interfejs, stanowiący innowacyjne rozwiązanie techniczne w tego rodzaju urządzeniach, steruje pracą zarówno zbieraczki, jak i linii do produkcji broszur, umożliwiając wykonywanie złożonych operacji i skomplikowanych programów produkcji. Wyświetla wszystkie potrzebne operatorowi informacje dotyczące parametrów pracy BST10-n i SBM 4 oraz ich statusu, lokalizuje miejsce powstania zatoru papieru.

Istotną zaletą sterowania z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych jest m.in. to, że upgrade programu serwera interfejsu użytkownika — przy udziale plików wykonawczych Windows 95 lub 98 — wykonać można zaledwie w kilka minut. Wbudowane narzędzia diagnostyczne ułatwiają przegląd i konserwację, a także perfekcyjną regulację parametrów pracy urządzenia bez przerywania produkcji.

Arkusze papieru przemieszczają się w linii SBM4 prostoliniowo, w poziomie i ich droga jest widoczna dla obsługi. Urządzenie akceptuje różne rodzaje papieru, w tym papier powlekany.

Zszywanie zeszytowe i blokowe odbywa się za pomocą 2, 3 lub 4 fabrycznie mocowanych, niezawodnych, automatycznie ustawianych /regulowanych głowic szyjących z aktywnymi zamykaczami. Dopuszczalna jest opcja szycia oczkowego. Wydajność — do 4000 broszur/h.

Linia SBM4 jest urządzeniem nowej generacji i chlubnym następcą poprzednich linii do produkcji broszur, których w Polsce firma Avargraf zainstalowała dziesiątki, a na świecie są ich tysiące. Została wykonana zgodnie z wysokimi standardami jakości produkcji; producent — firma C.P. Bourg posiada certyfikat ISO 9001. Maszyna spełnia zarówno europejskie, jak i amerykańskie normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy zaznaczyć, że największe obroty firma C.P. Bourg notuje na rynku amerykańskim, gdzie od roku 1977 w New Bedford, Massachusetts działa jedna z jej fabryk, z powodzeniem produkująca i sprzedająca urządzenia do obróbki końcowej druków. Wchłonięcie konkurencyjnej firmy Ordibel otworzyło kolejne rynki zbytu, tj. Francję i Japonię. Warto podkreślić, że zarówno rynek amerykański, jak i europejski firma C.P. Bourg zdobywa jakością i innowacyjnością. Jako nowy właściciel firmy high-tech A.P.E. — obecnie C.P. Bourg Electronics — ma dostęp do najnowszych technologii elektronicznych, które z powodzeniem stosuje w swoich wyrobach.

Blisko 40-letni nieprzerwany rozwój firmy C.P. Bourg i około 1000 pracowników na całym świecie to gwarancja dobrych produktów i perspektyw dalszego ich ulepszania.