"POLIGRAFIKA 5/2003 - Wieczór Wystawców

Redaktor naczelny Poligrafiki z pucharem okolicznościowym

Podczas targów POLIGRAFIA 2003 w Poznaniu 9 kwietnia, w czasie uroczystego Wieczoru Wystawców, wręczono Złote Medale MTP tegorocznym laureatom. Spośród produktów zgłoszonych do konkursu i prezentowanych podczas targów medalami uhonorowane zostały te, które charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentują, jak to określono podczas ceremonii wręczania nagród, wysoki poziom jakości.

W tym roku nagrodzono automatyczną linię do produkcji broszur SBM4 ze zbieraczką BST 10-n wyprodukowaną przez C.P. Bourg, a prezentowaną na stoisku firmy Avargraf oraz rodzinę urządzeń Sherpa 24m i Sherpa 43i firmy Agfa. Produkty tejże firmy, a dokładnie grupa filmów Agfa Vista 100/200/400/800, zostały nagrodzone Złotym Medalem podczas odbywających się równolegle targów EURO-FOTO.

Najlepiej przygotowane do realizacji strategii marketingowej stoiska zostały wyróżnione medalami Acanthus Aureus, które również wręczono podczas uroczystego wieczoru 9 kwietnia. Celem tego konkursu jest wskazanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych sprzyjających bezpośredniej komunikacji z klientem oraz pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy. Warunki te w największym stopniu spełniały, jak zadecydowała komisja konkursowa, firmy: Reprograf, Grafikus, Grafmaj AM oraz Coates Lorilleux Poland i to właśnie one zostały nagrodzone medalami.

Podczas uroczystości ogłoszono również wyniki konkursu o nagrodę Złotego Gryfa, organizowanego przez Polską Izbę Druku. W tegorocznej edycji konkursu przyznano następujące nagrody: w kategorii "czasopismo wielobarwne" Złotego Gryfa przyznano firmie Winkowski, II miejsce — Donnelley Europe Sp. z o.o., III miejsce — Poligrafii SA. W kategorii "książka jednobarwna" II miejsce przyznano Zakładom Graficznym im. K.E.N. SA oraz Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca SA, III miejsce — drukarni Donnelley Europe Sp. z o.o. oraz Drukarni Naukowo-Technicznej SA.

W kategorii "książka wielobarwna" Złotego Gryfa otrzymały Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca oraz Białostockie Zakłady Graficzne (nagrodę odebrała prezes Antonina Kuchlewska — fot. 5), II miejsce przyznano drukarni Donnelley Europe Sp. z o.o.

W kategorii "akcydens" przyznano dwa III miejsca: drukarni Comex z Wrocławia oraz firmie Omeko Jan Dobrański z Krakowa.

W kategorii "gazeta" przyznano wyróżnienia dla Agory SA z Warszawy oraz Agory Poligrafia Sp. z o.o. z Tych.

Miłym akcentem wieczoru było wręczenie okolicznościowych pucharów "przyjaciołom MTP" (jak to określił podczas ceremonii dyrektor targów POLIGRAFIA Jerzy Kaczmarek). Wśród nich znalazła się również POLIGRAFIKA z racji 55-lecia, które w br. obchodzi nasz miesięcznik. MD