"POLIGRAFIKA" 5/2004 - Nowy oddział Avargrafu w Krakowie

Od kwietnia br. działa krakowski oddział Avargrafu.
Działalność odddziału w Krakowie — podobnie jak oddziałów w Poznaniu i Łodzi — skupi się przede wszystkim na kompleksowej obsłudze sprzedaży materiałów poligraficznych.
Adres oddziału: ul. Gromadzka 22C, 30-714 Kraków,
tel. (012) 260-31-61, tel./fax (012) 656-33-26,
e-mail: krakow@avargraf.com.pl