"POLIGRAFIKA 8/2004" Nowe systemy wiercące firmy Dürselen na targach Drupa

Stoisko firmy Dürselen podczas targów drupa 2004 odwiedziło więcej klientów niż kiedykolwiek w przeszłości. Przyczyną tego zainteresowania były nowe systemy do wiercenia papieru i maszyny pokazywane po raz pierwszy na drupie.

Jednym z nich było wysoko wydajne urządzenie do wiercenia Dürselen PB.15, łączące w sobie wysoką wydajność z ograniczonym do minimum czasem ustawiania maszyny (przygotowania do pracy).

Wydajność wiercenia stosu luĽnych arkuszy wynosi 1500 stosów/h. Oznacza to — zdaniem dostawcy — 50% wzrost wydajności w stosunku do automatycznych urządzeń stosowanych do tej pory. Inteligentne i precyzyjne pozycjonowanie umożliwia wiercenie wielu otworów na raz, np. przy oprawie w spirale. Przy tego rodzaju zastosowaniach, np. przy podziałce 2:1, wydajność Dürselen PB.15 dochodzi do 770 stosów/h.

Jedyną czynnością wykonywaną ręcznie w tym urządzeniu jest ustawianie głowic przy zmianie rodzaju/schematu wykonywanych otworów. Przy zastosowaniu wkładek dystansowych operacja ta zajmuje zaledwie 5 minut. Wymiary papieru i odległość otworów od krawędzi są programowane i ustawiane automatycznie, przez wciśnięcie przycisku.

Wysoko wydajne urządzenie do wiercenia Dürselen PB.15 ma zastosowanie dla szerokiego zakresu formatów papieru, do stosu luĽnych arkuszy, sklejonych książek, produktów zszytych i złamanych.

Jak informuje polski dystrybutor maszyn Dürselen, firma Avargraf, jeszcze większym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się model PB.15 DoD. Wersja ta reprezentuje wszystkie zalety PB.15, ale dodatkowo oferuje możliwość ustawiania wzoru otworów on demand.

Wszystkie wzory otworów zapisane są w pamięci instalacji sterującej nastawami on demand. Dwie niezależnie przemieszczające się głowice mogą wykonać każdy wzór otworów tylko po wciśnięciu przycisku. Wymiana wierteł jest jedyną czynnością wykonywaną ręcznie. I tak np. zmiana z 6 otworów w A6 na 23 otwory w A4 do oprawy w wire-o (w spirale) zajmuje tylko kilka sekund.

Hans-Joachim Dürselen objaśnia celowość stosowania nowych technologii: Firmy zajmujące się usługami introligatorskimi po druku cyfrowym za-interesowane będą urządzeniami do wykańczania druków przystosowanymi do wymagań on demand. Drobne zlecenia o mniejszej objętości to codzienność większości klientów. Dlatego właśnie skrócenie czasu przestawiania maszyny na nowe parametry staje się tak ważne.

Jak zapewnia producent, instalacja Dürselen PB12 pracująca w linii osiąga wysoki poziom wydajności, atrakcyjny dla nowej grupy potencjalnych klientów. Maszyna ta pracuje za trójnożem, który ustawiony jest za klejarką lub liniami zszywającymi. Ustawianie stosu, wiercenie i wykładanie odbywają się w sposób automatyczny. Każde urządzenie PB.12 osiąga wydajność 1400 stosów na godzinę. Połączenie urządzenia z innymi pozwala na uzyskanie dowolnego poziomu wydajności /produkcji. Konstrukcja pomostowa wiertarki oszczędza powierzchnię. Reasumując, maszyna może spełnić wszelkie wymagania co do powierzchni i konfiguracji, w jakiej pracuje.

Zainteresowanie wiertarkami z ręcz-nym podawaniem i standardowymi zastosowaniami również przerosło oczekiwania firmy Dürselen. Większość klientów zastępuje starsze i mniej wydajne maszyny oraz mniej elastyczne systemy nowymi, oferującymi większy zakres możliwości. Unikalny sposób modyfikacji modelu Dürselen PB.16 umożliwia nowe zastosowania.

Nowe opcje modernizacyjne obejmują przesuwany ręcznie lub mechanicznie stół o ruchu programowanym, podobnie jak tylny ogranicznik. Można zestawiać różne moduły, w zależności od potrzeb, stąd możliwość wykonywania większości prac. Mocna konstrukcja żeliwna Dürselen PB.16 umożliwia stosowanie 15 wierteł na raz. Podobnie jest z wiertłami — mogą one zostać zmodyfikowane także w póĽniejszym czasie.

Koncepcja budowy modułowej tej maszyny pozwala na ekonomiczne inwestycje z możliwością udoskonaleń w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba przystosowania maszyny do zmieniających się zleceń. I ten aspekt spotkał się z wysokim uznaniem odwiedzających nasze stoisko klientów — tak reakcje na nową generację standardowych maszyn do wiercenia firmy Dürselen przedstawia dr Anja Dürselen.