"Świat DRUKU 6/2003" Kompleksowe rozwiązania do wykonywania oprawy twardej w małych i średnich nakładach

Na targach Poligrafia 2003 w Poznaniu firma Avargraf zaprezentowała maszyny i urządzenia pomocnicze służące do kompleksowego wykonywania oprawy sztywnej książek i podobnych wyrobów, produkcji niemieckiej firmy Schmedt. Produkty te są nowością w ofercie Avargrafu, a targi były debiutem producenta na polskim rynku. Należy dodać, że ze względu na swoje szerokie zastosowanie prezentowane produkty wzbudzały bardzo duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

Maszyny i urządzenia te są idealnym rozwiązaniem przede wszystkim tam, gdzie pełna automatyzacja w postaci linii potokowych nie byłaby opłacalna, czyli przy produkcji nisko- i średnionakładowej, jak również:
• jako maszyny pomocnicze w dużych introligatorniach
• jako wyposażenie do wykonywania opraw o nietypowych kształtach lub formatach
• w dużych bibliotekach, archiwach
• wszędzie tam, gdzie praca ręczna przestaje być efektywna.

Przedstawiamy wybrane maszyny tego producenta cieszące się największym zainteresowaniem na polskim rynku.
Maszyny do zaokrąglania grzbietu bloku książkowego:
• maszyna stołowa, napęd ręczny
• maszyna wolnostojąca, napęd pneumatyczny; wyposażona w magazynek na bloki książkowe z płytką grzejną do wstępnego podgrzewania grzbietu.

Zalety tych maszyn:
• połączenie podgrzewania grzbietu i jego zaokrąglania w ramach jednej czynności
• podgrzewana płytka do lekkiego i równomiernego zaokrąglania
• duży zakres formatów roboczych
• bardzo łatwe i szybkie ustawianie grubości grzbietu
• bardzo cicha praca
• mała siła potrzebna do zaokrąglania.

Maszyna do zawieszania bloków książkowych w okładce
Sterowana za pomocą mikroprocesora. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z menu w języku polskim. Maksy-malna długość grzbietu książki w wersji 440 mm. Maksymalna wydajność - do około 300 książek/godz. Programowanie do pracy bez merli i z merlą. Brak konieczności ustawiania formatu. W wersji standardowej przeznaczona do oprawy książek z okładką sztywną. Jako opcja - wyposażenie do oprawy książek z okładką miękką, do oprawy małych formatów; automatyczne załączanie cyklu roboczego po nałożeniu bloku książkowego.

Prasa do książek z równoczesnym wypalaniem rowka
Maszyna jest przewidziana do współpracy z maszyną do zawieszania bloków książkowych w okładce. Nie ma potrzeby ustawiania formatu. Siła docisku prasy regulowana dwustopniowo, aby umożliwić pracę z delikatnymi produktami. Temperatura listew grzejnych regulowana termo-statem. Programowanie czasu trwania docisku.

Zalety równoczesnego prasowania książki oraz wypalania rowka:
• oszczędność czasu
• wypalanie rowka w jeszcze świeżym kleju powoduje niedoścignioną trwałość w rowku, także w wypadku braku wcześniejszego wyciskania rowka podczas wykonywania okładki
• poprawa wyglądu gotowych książek - powstały rowek jest wyraĽniejszy i trwalszy.

Stół do montażu okładek sztywnych
Napęd pneumatyczny. Pozycjonowanie wszystkich elementów okładki w ramach jednego cyklu roboczego. Listwy będące marginesami do ustawiania położenia wszystkich elementów o regulowanym położeniu odpowiednio do formatu. Automatyczne przyklejanie środkowego elementu okładki.

Maszyna do zaginania papieru lub płótna na krawędziach okładek sztywnych książek, plakatów i tym podobnych produktów
Zamykanie krawędzi okładek odbywa się za pomocą ruchomego płótna. Nie wymaga przestawiania przy zmianie formatu. Podczas jednego cyklu roboczego następuje zamknięcie dwóch krawędzi okładek znajdujących się naprzeciw siebie.

Prasa do ściskania okładek książek, plakatów i tym podobnych produktów po zagięciu papieru lub płótna na krawędziach okładki albo też po kaszerowaniu
Napęd ręczny. Nie ma potrzeby ustawiania formatu. Prasa może występować w wersji stołowej i wolnostojącej.

Urządzenie do zaokrąglania grzbietów okładek książek
Napęd ręczny. Nie ma potrzeby ustawiania formatu. Zaokrąglanie za pomocą podgrzewanego, ruchomego pręta. Regulacja temperatury termostatem.

Ręczne urządzenie do tłoczenia napisów na okładkach książek folią na gorąco
Maszyna do automatycznego tłoczenia napisów na okładkach książek folią na gorąco
Maszyna sterowana komputerowo, praca całkowicie automatyczna. Przeznaczona do szybkiego wytłaczania napisów o zmiennej treści (każdy napis może być inny).

Z firmą Schmedt ściśle współpracuje Sumbel GmbH. Produkuje ona szeroki asortyment maszyn do nanoszenia kleju na całą powierzchnię materiału, do strefowego nanoszenia kleju w postaci pasków oraz do nanoszenia pasków kleju wyłącznie wzdłuż krawędzi materiału. Stosuje się w nich klej zimny lub, jako opcja w niektórych modelach, klej gorący. Materiałem może być płótno, papier, karton lub tektura. Maszyny te mogą mieć jeden (maksymalna szerokość robocza do 400 mm) lub dwa (maksymalna szerokość robocza do 1000 mm) wałki klejowe.
W ofercie firmy Sumbel są również prasy do użytków łączonych klejem. Docisk może następować za pomocą wałków lub za pomocą taśmy. Podobnie jak produkty firmy Schmedt, znajdują one zastosowanie tam, gdzie automatyzacja nie przyniosłaby właściwych efektów ekonomicznych. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich nakładów wynoszących kilkaset lub kilka tysięcy egzemplarzy, wykonywania bardzo dużych lub bardzo małych formatów - wszędzie tam, gdzie nie jest opłacalne stosowanie maszyn o wysokiej wydajności lub linii potokowych.
Nanoszenie kleju jest przygotowaniem do montażu okładek na stole opisanym wyżej.

Firma Avargraf z powodzeniem sprzedaje wiele urządzeń Schmedt oraz Sumbel - istnieje możliwość prezentacji wybranych modeli w siedzibie firmy, jak również u ich użytkowników.