ŚWIAT POLIGRAFII 06/2009 - Instalacja Avargrafu w drukarni Totem

Firma Avargraf dostarczyła i zainstalowała w Drukarni Cyfrowej Totem z Inowrocławia półautomatyczne urządzenie do wykonywania opraw z okładką twardą: PräziCase® SC-2 niemieckiej firmy Schmedt.

Maszyna sterowana jest mikroprocesorem przy użyciu ekranu dotykowego. Wszystkie wymiary są automatycznie nastawiane po rozpoznaniu wyrobu przez czujniki sensorowe. Urządzenie pozwoli zwiększyć wydajność i jakość produkowanych okładek.

Jest to już kolejne urządzenie firmy Schmedt pracujące w drukarnii Totem. Zakup został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.2.1.