"Świat Poligrafii" 07/2008 - Nowości na targach DRUPA 2008

Podczas odbywających się w Düsseldorfie targów Drupa 2008 producenci maszyn, których przedstawicielem jest firma Avargraf z Warszawy, prezentowali swoje najnowsze osiągnięcia technologiczne. Na stoiskach takich firm jak Merlin Technology, Hohner Maschinenbau, Edelman Graphics czy Lamina System prezentowane były premierowe urządzenia tych firm. Wszystkie one budziły ogromne zainteresowanie zwiedzających wystawę.
Spośród urządzeń zaprezentowanych przez partnerów firmy Avargraf, na szczególną uwagę zasługuje system nawilżania metodą rozpylania wysokociśnieniowego austriackiej firmy Merlin Technology GmbH. Pod wpływem wysokiego ciśnienia (około 70 bar) z modułu zawieszonego przy stropie w pomieszczeniu rozpylana jest woda. Suche powietrze jest zasysane od góry (nad modułem), gdzie jest najcieplej. Zabudowany wentylator wchłania powietrze od sufitu do modułu, który następnie - dzięki specjalistycznym, aerodynamicznym dyszom - wypompowuje je na zewnątrz. Woda przechodzi w stan mgły, tworząc optymalne warunki, czyli odpowiednią temperaturę oraz wilgotność. Dla uzyskania optymalnej równowagi wilgoci oraz w celu zmniejszenia często występujących niekorzystnych różnic temperatury, jednostki rozpylające wspierane są poprzez wspólny, zintegrowany wentylator, który pracuje w sposób ciągły, niezależnie od rozpylania. Dzięki temu możliwe jest z jednej strony wytworzenie poduszki powietrznej, która przyspiesza przejście rozpylonej wody do powietrza w pomieszczeniu, a z drugiej - dzięki ciągłej cyrkulacji - uzyskuje się jeszcze bardziej równomierne rozłożenie wilgotności powietrza. Czujniki zainstalowane w pomieszczeniu stale kontrolują względną wilgotność powietrza i przekazują sygnały do wielokanałowego systemu sterowania, który następnie przesyła je do nawilżaczy. Poprzez łatwe ustawienie żądanej wartości nawilżenia na panelu sterowniczym, użytkownik może zapewnić indywidualny klimat nawilżania. Jak zapewnia producent, system nawilżania firmy Merlin Technology jest wyjątkowo energooszczędny i bezawaryjny.
Natomiast w parku maszynowym prezentowanym na stoisku niemieckiej firmy Hohner Maschinenbau GmbH wyjątkową uwagę zwracała zautomatyzowana linia zszywająca HSB 10000 - S do wydajnej obróbki złamanych arkuszy, posiadająca kompaktowe wymiary oraz elektroniczną kontrolę na każdym etapie produkcyjnym, co umożliwia jednoosobową obsługę urządzenia. Szybka, automatyczna lub manualna, całkowicie beznarzędziowa regulacja wszystkich modułów umożliwia zmianę formatów, łącznie z ustawieniami głowic szyjących, w ciągu zaledwie kilku minut.
Dodatkowo istnieje tu możliwość zapisywania ustawień w pamięci maszyny przez naciśnięcie przycisku – automatyczne ich przywołanie. Linia wyposażona jest w sterowaną silnikami regulację wszystkich jej sekcji, łącznie z systemem głowic szyjących oraz integrację wszystkich operacji przez system.
System modułowy kontrolowany i sterowany jest z panelu sterowania, który posiada możliwość póĽniejszej integracji dodatkowych zespołów tj. automatycznych pionowych lub poziomych samonakładaczy złamanych arkuszy, automatycznego nakładacza okładek, pojedynczych lub podwójnych stacji nakładania ręcznego, modułu wklejającego karty, płyty CD, itp. oraz sztaplarki.
Kolorowy ekran dotykowy (o przekątnej 10,4”) z czytelnie zaprojektowanym menu pozwala na bardzo proste sterowanie funkcjami systemu. Możliwa jest również elektroniczna kontrola i monitoring na każdym etapie produkcji. Obcinanie z trzech stron nie pozostawia zarysowań na brzegach broszury. HSS 40/6 to system szycia 4 głowicami i zewnętrzną przekładnią do zdalnego transportu drutu, wyposażony w automatyczne, domyślne ustawianie formatu, sekwencyjne włączanie i wyłączanie a także zintegrowaną kontrolę pozycjonowania systemu poprzez ekran dotykowy.
W przypadku zastosowania zestawów do szycia oczkowego, następuje tu właściwe zszywanie oczkowe bez przesuwania zszywek.
Warto wspomnieć, że linia HSB 10000 - S posiada szerokie możliwości rozbudowy o następujące elementy: stacje nakładania ręcznego, pojedyncza lub podwójna, końcowa lub w innym miejscu; podwójne użytki; wykładanie pakietów (po zastosowaniu sztaplarki); wykładanie z odznaczaniem zadanej ilości produktów; przełączanie trybu zbierania składek 1:1 lub 2:1; kontrola zszywek; kontrola składki; odprowadzanie ścinek itp.
Linia HSB 10000 jest zdaniem producenta idealną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkcję broszurową niemalże na żądanie, ze względu na wyjątkowo krótki czas zmiany formatu i sterowanie wszystkimi funkcjami maszyny za pomocą zintegrowanego systemu i bardzo czytelnego menu.
Na stoisku niemieckiej firmy Edelman Graphics GmbH zwiedzający mogli obejrzeć wąskowstęgową, zwojową, bezwałową maszynę drukującą Color-Print V-52 SL, skonstruowaną specjalnie do produkcji wszelkiego rodzaju etykiet i opakowań. Zdaniem dostawcy, wysoki stopień automatyzacji, sprawdzona technika budowy maszyn oraz wyjątkowo krótkie czasy narządów stanowią korzystny stosunek ceny i wydajności oraz wyróżniają te maszyny spośród innych dostępnych na rynku, konkurencyjnych urządzeń.
Technika offsetowa stanowi tu bazę, a poprzez adaptację zespołów drukujących do technologii suchego druku, druku typograficznego, fleksogrfii, sitodruku, wklęsłodruku i procesów uszlachetniania po druku, Color-Print V–52 SL uzyskuje niemal niewyczerpane możliwości. Punkt ciężkości tej maszyny leży w średnich nakładach. Istnieją dwie możliwości umieszczenia modułu suszenia UV: na końcu maszyny lub tradycyjnie między zespołami drukującymi. W trybie z roli na rolę prędkość produkcyjna maszyny wynosi 350 m/min, natomiast z wykorzystaniem urządzenia do poprzecznego cięcia wstęgi na arkusze - 250 m/min. Mikroprocesorowe sterowanie umożliwia zapamiętywanie i odtwarzanie wszystkich danych nastawczych przy pomocy silników. Zmiana formatu maszyny dokonuje się w ciągu kilku sekund przez wsunięcie kaset do zespołów drukujących składających się z 2 lub 3 cylindrów wyposażonych w pierścienie przeciwmurzeniowe.
Jak zapewnia producent, maszyna Color-Print V-52 SL jest w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku zarówno w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych jak i redukcji czasu narządów, zmian formatów oraz strat materiałowych do absolutnego minimum.
Szwedzki producent Lamina System zaprezentował automat Blackline przeznaczony do kaszerowania w trybach: arkusz doarkusza papieru i tektura do tektury litej lub falistej. Maszyna charakteryzuje się budową modułową i zbudowana jest na sztywnej konstrukcji ramowej, wykonanej z anodyzowanych profili aluminiowych, stanowiącej o bardzo dużej wytrzymałości maszyny, która może służyć właścicielowi przez wiele lat. Ustawienia i zmiany parametrów wykonuje się bardzo szybko i łatwo, bez konieczności używania narzędzi. Kombinacja sterowania mechanicznego i z pomocą fotokomórki daje w rezultacie dokładność pasowania poniżej +/- 0,5 mm, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego papieru i przy zachowaniu określonych warunków.
Automat Blackline 1420 FA wyposażony jest w następujące podzespoły: automatyczny podajnik podłoża z wyrównywaniem wzdłuż tylnych krawędzi arkuszy, automatyczny podajnik górnych arkuszy z wyrównaniem j.w., precyzyjne urządzenie klejące z automatyczną aplikacją kleju, stację kaszerowania z automatycznym systemem pasowania bocznego i czołowego, stację docisku, sztaplarkę, instalację sterowania PLC. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w urządzenie do odwracania kaszerowanych arkuszy.
Seria automatów Blackline to, jak podaje producent, najlepsza kombinacja wysokiej wydajności, dużej dokładności pasowania i ograniczonego do minimum czasu schnięcia produktu. Firma Lamina System może zbudować maszynę dopasowaną do specyficznych potrzeb prawie każdego klienta.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Avargraf, wszystkie powyższe urządzenia wzbudzały zainteresowanie klientów z całego świata. Doceniali oni przede wszystkim ich innowacyjność. Stoiska wszystkich firm były licznie odwiedzane również przez klientów z Polski. Podsumowując tegoroczne targi drupa, wszyscy producenci urządzeń, których przedstawicielem w naszym kraju jest Avargraf, uznają imprezę jako swój duży sukces.