Oprogramowanie (workflow) do impozycji w sektorze opakowań - KODAK PANDORA

Oprogramowanie do impozycji w sektorze opakowaniowym w pełni zintegrowane z Prinergy Workflow. Elektroniczny montaż w druku opakowaniowym.
Obsługa plików CAD. Narzędzie służące tworzeniu gotowych do druku layoutów. Posiada zestaw automatycznych i interaktywnych narzędzi do tworzenia nawet najbardziej skomplikowanych aranżacji step-and-repeat. Umożliwia wykonywanie impozycji w oparciu o cyfrowy plik wykrojnika w formacie CF2 czy DXF. Pozwala na zwiększenie kontroli i na redukcję kosztów poprzez wykonanie najbardziej optymalnego montażu. W przygotowalniach opakowaniowych, Pandora pozwala zwiększyć wydajność i elastyczność oraz wprowadza nową jakość w workflow.

Narzędzie programowe pracujące w  systemie step-and-repeat przeznaczone do efektywnego tworzenia impozycji opakowań, dostosowane do obsługi otwartych standardów PDF oraz JDF. Ułatwia to bezproblemową integrację z szerokim zakresem systemów, uwzględniając w tym: Prinergy, Prinergy Evo. Oprogramowanie Pandora jest również nieodzownym narzędziem dla komercyjnych drukarni działających na rynku opakowań. Pandora zapewnia zaawansowane funkcje typu step-and-repeat pozwalające uniknąć wysokich kosztów związanych z rozwiązaniami dedykowanymi. W oprogramowaniu Pandora zastosowano innowacyjne technologie takie jak SmartMarks i ShopMap znacząco redukujące czas i nakłady pracy niezbędne dla tworzenia układów typu step-and-repeat. Oprogramowanie Pandora cechuje się prostotą obsługi, która pozwala na poznanie systemu w czasie nie dłuższym jak jeden dzień. Automatyczne przygotowanie do druku

Oprogramowanie Pandora tworzy układy step-and-repeat poprzez automatyczne przerzucenie zadania do wybranych stacji wykrojników, tworząc ścieżkę odcinania w oparciu o informacje zawarte w plikach CAD i nakładkach określających spady.

Oprogramowanie SmartMarks wprowadza inteligentne znaczniki, które umiejscowione w układzie określają własne położenie względne, zachowując je nawet przy zmianie arkusza lub też zmianach innych zasobów. Oprogramowanie SmartMarks może korzystać z kilkudziesięciu wbudowanych znaczników opakowania, jak również z dowolnych utworzonych przez użytkownika. Znaczniki etykiet – znaczniki tekstu z danymi zmiennymi oraz parametrami takimi jak data, kolor, nazwa zadania wprowadzane dynamicznie w czasie drukowania – mogą być również definiowane jako znaczniki programowe SmartMarks. Znaczniki oprogramowania SmartMarks mogą być także wprowadzane do grup, dzięki czemu każdy z potrzebnych znaczników dla danego układu może być umiejscowiony, wymiarowany i pozycjonowany w jednej akcji. Wyprowadzenie zapisu w formacie JDF Oprogramowanie Pandora może zapisać materiał przygotowany do druku w formacie Job Definition Format (JDF), jak również w formacie opartym o XML stosowanym do opisu całego cyklu produkcji. Pliki JDF tworzone przez oprogramowanie Pandora zawierają wszystkie dane niezbędne dla dalszego przetwarzania zadania. Zastosowanie JDF w połączeniu z obsługą formatu PDF, Adobe Portable Job Ticket Format (PJTF) oraz CIP3 jeszcze bardziej ułatwia integrację oprogramowania Pandora z aktualnym systemem przetwarzania zadań. Import plików PDF Oprogramowanie Pandora posiada możliwość importowania prac zapisanych w formacie PDF. Zapewnia to wszystkie korzyści, jakie płyną z przetwarzania opartego o format PDF, takie jak niezależność plików i niezawodność. Edytowalne znaczniki tekstu Znaczniki te opisują położenie tekstu. Można zdefiniować własne znaczniki zmienne, modyfikować tekst, nazwę czcionki, styl, rozmiar, kolor oraz stan nadruku. Rozbudowana integracja systemów Prinergy/Pandora Oprogramowanie Pandora może być szybko i łatwo włączone w pracę systemu Prinergy i współpracować z nim z poziomu systemu a nie z poziomu systemów składu komputerowego, co eliminuje zbędne kroki przetwarzania zadań. Narzędzie nakładkowe Krótki czas rozwiązywania nakładek wynikających z przyległych prac. Oprogramowanie Pandora szybko wyszukuje identyczne nakładki i rozpatruje je równolegle. Baza danych ShopMap. Ta wbudowana baza danych przechowuje informacje o materiałach i parametrach zasobów, które mogą być użyte do wykonania określonych zadań. Baza danych ShopMap pozwala uniknąć błędów poprzez sprawdzenie zadania pod względem zgodności z listą dostępnego sprzętu i materiałów, określając czy zadanie może być zakończone w oczekiwany sposób. Import plików CAD dla wykrojników Oprogramowanie Pandora może importować standardowe pliki o formatach CAD dla wykrojników, uwzględniając w tym CF2, DXFTM i DDES2. Posiada ono również inteligentne funkcje filtrujące, usuwające z  plików CAD informacje nie mające znaczenia dla druku. Jeżeli plik określający wykrojniki nie został prawidłowo przygotowany, to system CAD Correct pozwala operatorowi na zdefiniowanie ogólnego kształtu wykrojnika, dzięki czemu oprogramowanie Pandora jest w stanie identyfikować prawidłową lokalizację oraz liczbę pozycji wykrojnika w ramach pliku CF2. CAD Correct umożliwia utworzenie plików CF2 z linii cięcia określonych w plikach EPS lub tworzenie prawidłowych plików określających wykrojniki na podstawie niepełnych lub nieprawidłowych informacji.

CAD Correct jest narzędziem współpracującym z oprogramowaniem Pandora dla systemów pracujących pod kontrolą systemu MAC, pozwalającym operatorowi produkcji na tworzenie plików krokowych CAD, gdy nie są dostępne pliki precyzujące wykrojnik, lub też korygować nieprawidłowo przygotowane pliki CAD. Pozwala to również operatorom produkcji na pełne ustawienie funkcji automatyzacji zawartych w programie Pandora nawet, jeżeli pliki określające wykrojnik nie zostały prawidłowo przygotowane.

Cad Correct stosuje się do:

 

•               Tworzenia plików CF2 poprzez import plików EPS określających linie cięcia kilku prac, identyfikując linie cięcia oraz stopniując je w celu określenia układu wykrojnika.

 

•               Tworzenia pliku CF2 z pliku EPS poprzez definiowanie linii cięcia dla jednej pozycji, a następnie wyszukiwanie wszystkich odpowiadających stacji wykrojników.

 

•               Definiowania zewnętrznych linii cięcia z nieznanymi typami linii, a następnie wyznaczanie lokalizacji i numeru pozycji, po czym zapisanie prawidłowego pliku CF2.

 

 

 

 

 

Załączniki

Przepisz kod

captcha