Oprogramowanie (workflow) do impozycji - KODAK PREPS

Preps Imposition (wersja 7)

Oprogramowanie do impozycji w pełni zintegrowane z Prinergy Workflow.

Elektroniczny montaż i wprowadzanie oznakowań na bieżąco – bez zamykania rozwiązania Prinergy Workspace. Impozycje i oznakowania są potwierdzane po uwzględnieniu dostępnych zasobów sprzętu oraz materiałów. Integracja rozwiązań, a także nowe funkcje pozwalają sprawniej zarządzać przepływem zadań w druku przemysłowym, gdzie decyzje dotyczące impozycji można podejmować nawet po zmianie parametrów druku takich jak ilość, używana maszyna drukująca czy typ oprawy.

Preps radzi sobie ze wszystkimi rodzajami layoutów impozycyjnych, od tych związanych

z prostymi operacjami zszywania i oprawiania, poprzez bardziej skomplikowane operacje powielania negatywów na płaskich maszynach drukarskich na wielu zwojach, aż do operacji wielosekcyjnych używanych przy produkcji kolorowych czasopism z rozkładanymi stronami. Zawartość stron przenoszona jest automatycznie z plików źródłowych do layoutu impozycyjnego we właściwej kolejności dla wybranego typu oprawy. Jeżeli potrzebny plik źródłowy nie jest jeszcze dostępny, można wstawić wypełniacz. Wszelkie korekty (takie jak skalowanie i rotacja) wprowadzone na stronach, na których umieszczono wypełniacze, zostaną zastosowane w pliku źródłowym dotyczącym tychże stron, po zdjęciu wypełniacza. Wystarczy utworzyć jeden arkusz drukarski dla każdego typu layoutu w szablonie.

Preps automatycznie oblicza właściwa liczbę arkuszy na podstawie liczby stron przygotowywanej przez Ciebie publikacji.

Automatyczny rozkład różnej wielkości użytków na arkuszu po wskazaniu nakładu poszczególnych prac.

 

Załączniki

Przepisz kod

captcha