Oprogramowanie (workflow) dla pre-pressu - KODAK PRINERGY

System produkcyjny Prinergy

Zautomatyzowany prepress.
Rozwiązania, które oferuje workflow Kodak Prinergy Connect zapewniają doskonałe funkcjonowanie i niezawodność drukarni oraz wydawnictw różnej wielkości. Wszystkie konfiguracje Prinergy Connect obejmują kontrolę nad przepływem plików PDF, mają wbudowane: opcję podglądu, system zarządzania barwą, zaawansowane opcje trappingu, bazę danych Oracle, wsparcie JDF do zarządzania danymi oraz komunikacji i wymiany informacji z modułami workflow Kodak
Elastyczność i dostosowanie do procesów prepress o różnym stopniu złożoności.

Rozwiązania workflow Prinergy mogą być dostosowane do każdego środowiska produkcyjnego, dzięki łatwemu do przyswojenia interfejsowi, który redukuje błędy produkcyjne. Dzięki odpowiedniej architekturze klient/serwer oraz unikalnej opcji automatycznego dystrybuowania licencji możliwa jest skalowanie systemu. Systemy Prinergy współpracują ze wszystkimi powszechnie używanymi formatami plików, większością urządzeń wyjściowych czy urządzeń służących do wykonywania wydruków próbnych.

Tworzenie zintegrowanego przepływu prac na etapie prepressu

Wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu workflow Prinergy na etapie przygotowalni pozwala drukarniom na zautomatyzowanie prac wykonywanych dotąd manualnie oraz zwiększenie kontroli nad procesem drukowania. Systemy Prinergy wykorzystują standard JDF do przekazywania prac, tworzenia plików impozycyjnych, przekazywania informacji o sposobie przygotowania i umieszczenia konkretnych stron, planowania produkcji oraz prepressu. Wynikająca z tego integracja pozwala drukarniom obniżyć koszty, zautomatyzować procesy, zredukować liczbę błędów, związanych z wprowadzaniem danych, a w rezultacie zbudować bardziej wydajne środowisko.

 

 

 

Cechy:

• Mniejsze koszty, krótszy cykl przetwarzania

• Automatyzacja wstępnego ustawienia farby

• Zautomatyzowane sprawdzanie poprawności wykonania plików, zarządzania barwą, trappingu, podziału stron oraz plików impozycyjnych

• Możliwa zdalna współpraca z klientami dzięki opcjonalnemu systemowi Insite Prepress Portal

• Zintegrowany i zautomatyzowany przepływ prac zarówno w druku cyfrowym jak offsetowym

• Zwiększona kontrola nad danymi produkcyjnymi pozwala na śledzenie prac i etapów procesu oraz kontrolę kosztów

• Równowaga we współpracy klient/serwer

 

Prinergy to:

• Podniesienie wydajności. Przepływ prac oparty na formacie PDF usprawnia edytowanie prac oraz wykonanie wydruków próbnych. Automatyzowane są także powtarzające się czynności, dzięki czemu ograniczane są błędy popełniane przez operatorów oraz zwiększona wydajność.

• Poprawa komunikacji. Praca w czasie rzeczywistym pozwala wielu operatorom na wykonywanie tych samych czynności jednocześnie, a także na śledzenie i kontrolowanie każdej czynności oraz kosztów na dowolnym etapie przepływu prac.

• Wyjątkowa elastyczność. Systemy Prinergy stosują szablony impozycyjne dopiero w trakcie wyjścia pracy z systemu. Umożliwia to szybkie dodawanie, usuwanie lub zamianę szablonów w dowolnym momencie przepływu prac.

• Poprawa łączności. Współpraca z różnorodnymi formatami plików oraz z szeroką gamą urządzeń wyjściowych. Oprogramowanie Prinergy bazuje na formacie plików Adobe PDF, współpracując ze standardem JDF, oraz formatami PDF, PostScript 2 i 3 (rozseparowanych i kompozytowych), copydot, EPS, TIFF/IT, oraz CT/LW.

• Niezwykła jakość. Systemy Prinergy współpracują ze wszystkimi technologiami rastrowania firmy Kodak, włącznie ze Staccato (gwarantując uzyskanie fotorealistycznej odbitki przy relatywnie niskich kosztach) czy oprogramowaniem Spotless,.

 

 

Pełne wykorzystanie JDF

 

Prinergy współpracuje z JDF, standardowym formatem plików opartym na XML, w celu wymiany informacji pomiędzy produktami związanymi z przepływem prac firmy Kodak oraz innymi produktami kompatybilnymi z JDF.

 

Współpraca oprogramowania Prinergy ze standardem JDF umożliwia:

 

 

 

Rozszerzanie systemu przepływu prac poprzez integrację systemów.

 

Efektywność systemów przepływu prac Kodak może być zwiększona przez zintegrowanie systemów Kodak z modułami oprogramowania innych firm, takimi jak systemy graficzne, produkcyjne lub zarządzania informacją (MIS).

 

 

 

 

 

Opis techniczny:

·        Preflighting - sprawdzanie i korekcja plików wejściowych

·        Refining  - optymalizacja i normalizacja

·        Color Management - oprogramowanie do zarządzania kolorem, moduł ColorFlow, pozwala tworzyć i obsługiwać tonalne krzywe kalibracyjne, aby kompensować przyrost punktu rastrowego. ColorFlow Pro – rozbudowana opcja.

·        Rastrowanie - Rastry AM, Kodak Staccato, Kodak Maxtone (hybrydowe)

·        VPS (Virtual Proof System)  podgląd rastrowy prac po „ripowaniu”.

·        Zarządzanie barwą  - konwersja przestrzeni RGB do CMYK. Zamiana kolorów specjalnych w barwy procesowe. Współpraca z profilami ICC w trakcie normalizacji. Zamieszczona biblioteka kolorów specjalnych Pantone.

·        Automatyzacja oparta na szablonach  oparta na szablonach (regułach) automatyzacja pozwala za pomocą prostej operacji rozpocząć lub monitorować procesy postępu prac, wykrywania błędów oraz zapisu historii wykonanych operacji.

 

 

·        Rules-Based Automation (RBA) – możliwość definiowania logicznych reguł w celu pełnej automatyzacji np. regularne archiwizowanie zakończonych prac, automatyczna impozycja, regularne informowanie poprzez email o stanie zaawansowania prac, zarządzanie przepływem prac na podstawie określonych parametrów itp. Umożliwia połączenie systemu produkcyjnego Prinergy np. z oprogramowaniem typu Store Front(sklep internetowy) Klienta.

 

Automatyzuje proces zamawiania produktów online z ich automatycznym przetworzeniem w studiu prepress.

·        PREPS – zintegrowane narzędzie do impozycji

·        PDF Batch Trapping – automatyczne zalewkowanie w plikach PDF

·        Ink Optimizing – optymalizacja „nafarbienia”

·        Automated Color Matching and Management – automatyczny dobór kolorów, zarządzanie kolorami, zamiana RGB na CMYK, zarządzanie kolorami specjalnym

·        Kodak Spotless software – zamiana kolorów specjalnych na procesowe

·        Business Link – komunikacja z innymi urządzeniami klasy MIS (generuje pliki JDF)

·        JDF support – współpraca ze standardem JDF

·        Digital Press Management – moduł zarządzania drukiem cyfrowym (urządzenia Kodak lub innych dostawców). Tworzy i wysyła pliki JDF

·        Acrobat Plug-ins – narzędzia do Adobe Acrobat: PDF Plate Builder, PDF File Editor, PDF Trap Editor, PDF Compare, PDF Merge oraz DotShop Composer (zmiana rodzaju rastra w obrębie pdf)

·        Automatyzacja weryfikacji poprawności plików (Preflight) – weryfikacja poprawności plików sprawdzanie plików

·        Dashboard – podgląd statusu prac przez stronę internetową

·        Hot Standby server – aktualizowanie na bieżąco na serwerze kopii bazy danych

·        Archive – archiwizacja prac

·        PrintLink Ink Key Setting – generowanie plików zgodnych z CIP-3 oraz JDF do wstępnego ustawienia nafarbienia kałamarzy w maszynie drukującej

·        Web growth compensation – kompensacja rozciągania wstęgi papieru w maszynach zwojowych (poprawa pasowania)

 

 

 

Załączniki

Przepisz kod

captcha