Maszyny do wykrawania etykiet

Należą do nich przede wszystkim urządzenia pracujące na zasadzie poziomego przepychania z zastosowaniem tzw. wykrojnika kowalskiego.

Podstawowe modele, to A i B o formatach roboczych odpowiednio od 20 x 20 mm do 180 x 180 mm (A) i od 10xl0 mm do 230 x 230 mm (B).

Zainicjowanie ruchu roboczego następuje poprzez ręczne lub pneumatyczne zamknięcie szyby ochronnej.

W bardziej rozbudowanych modelach, jak AL, BL, BLS i CL o końcowych formatach etykiet odpowiednio od 20 x 20 mm do 180 x 180 mm (AL), od 10 x do 220 x 260 mm (BL), od 38 x 63 mm do 230 x 320 mm (BLS) i od 130 x 130 mm do 330 x 380 mm (CL) zainicjowanie ruchu roboczego odbywa się w wyniku zadziałania zespołu fotokomórek po wyjęciu przez operatora rąk z przestrzeni roboczej maszyny po uprzednim włożeniu wsadu. Przyczynia się to do znacznego zwiększenia wydajności pracy. 

W celu ułatwienia ustawienia wykrojnika w maszynie i zaoszczędzenia potrzebnego do tego celu czasu, w skład wyposażenia wchodzi prostokątny klocek aluminiowy. Na klocku tym umieszcza się surową etykietę przed jej wykrojeniem, a na etykiecie kładzie się wykrojnik we właściwym położeniu i mocuje go do klocka. Wszystkie te czynności są wykonywane podczas pracy maszyny. 

Na koniec, gdy ma być wykonana dana praca, klocek wraz z zamocowanym wykrojnikiem mocuje się w maszynie w miejscu wsadu i wykrojnik znajduje się od razu we właściwej pozycji.

 

Opisane poniżej maszyny do poziomego wykrawania etykiet mogą mieć następujące wyposażenie dodatkowe:

  • pneumatyczne zamykanie drzwiczek (w modelach A i B) po czym następuje zainicjowanie ruchu roboczego. Zwiększa to wydajność maszyny o ok. 20%
  • prowadnica do wykrawania dtugich i wąskich formatów, małych formatów i lakierowanych etykiet 
  • kontrdocisk używany przy wykrawaniu etykiet wykonanych z papieru o niskiej gramaturze lub ze sprężynujących materiałów
  • transporter taśmy do odprowadzania ścinek. 

Przy pomocy przedstawionych maszyn można wykonać wykrawanie w materiałach takich jak papier (etykietowy, offsetowy, metalizowany, kredowy, pergaminowy, filtracyjny), karton, tektura, polichlorek winylu, polistyrol, folie samoprzylepne, ulepszona folia metalowa, kaszerowana folia aluminiowa itp.

 

Oprócz wyżej opisanych maszyn o przepychaniu poziomym firma ta produkuje również bardziej rozbudowane systemy, takie jak:

  • maszyny do cięcia poprzecznego pasów uprzednio przyciętych na krajarce na gotowe wsady dla maszyn o przepychaniu poziomym - modele STS 72 i STS 102
  • linie potokowe wykonujące w jednym ciągu cięcie poprzeczne z pasów wcześniej przeciętych na krajarce, wykrawanie etykiet metodą przepychania poziomego, a na koniec banderolowanie gotowych etykiet taśmą z folii polipropylenowej - modele LABEL LINE 72 i LABEL LINE 102.

 

Przepisz kod

captcha