CtP PLATE CLEANER - WEB SPRAY (ABC Allied)

Mleczko/Spray do czyszczenia płyt offsetowych CtP Plate Cleaner –Web Spray jest specjalnym mleczkiem do form drukowych, dla druku zwojowego. Znajduje zastosowanie w technikach druku cold-set, heat-set oraz bussiness forms. Pomaga wyeliminować tonowanie, brudzenie, pojawianie się rys i oksydacji płyt. Pozwala na utrzymanie stabilnego balansu woda/farba.

Zastosowanie:

Spryskać powierzchnię formy drukowej w czasie pracy maszyny.

 

Właściwości fizyko-chemiczne:

  • Stan: ciecz
  • Kolor: bezbarwny
  • VOC: 263 g/L,
  • wrzenia: 90°C,
  • pH koncentratu: 12,
  • Zapach: węglowodory,
  • Gęstość względna: 1.00 @ 20°C,
  • Punkt zapłonu: 40°C,
  • Rozpuszczalność: częściowo rozpuszczalny w wodzie.

Przepisz kod

captcha