FOUNTAIN DRYER (ABC Allied)

Suszka kobaltowa do wody - 0% VOC. Bardzo wydajna suszka kobaltowa. Powoduje szybkie schnięcie powierzchniowe i częściowo w masie. Ponieważ suszka tworzy elastyczną i silną błonkę warstwy farby, dlatego jest jak najbardziej odpowiednia do druków podlegających częstemu zginaniu. Fountain Dryer rozpoczyna reakcję natychmiast po wejściu z farbą w emulsję.

 

Zastosowanie:

Rekomendowane dozowanie 0.5 do 1 o/ do gotowego

roztworu nawilżającego w maszynie. W razie potrzeby dozowanie może być zwiększone do 2%.

 

Właściwości fizyko-chemiczne:

  • Stan: ciecz,
  • Kolor: czerwony,
  • VOC: 0 g/l,
  • wrzenia: 100°C,
  • pH koncentratu: neutralny
  • Zapach: brak specyficznego,
  • Gęstość względna: 1.02 @ 20°C
  • Punkt zapłonu: nie dotyczy
  • Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie.

Przepisz kod

captcha