MRC 88 (ABC Allied)

MRC 88 jest doskonałym zmywaczem i regeneratorem do duktorów wodnych i wałków nawilżających. Pozwala na głębokie oczyszczenie wałków układu nawilżającego z wszelkich zanieczyszczeń z farby i osadów z pyłu papierowego. MRC 88 doskonale odparowuje z czyszczonej powierzchni, dzięki czemu nie powoduje przenoszenia preparatu do roztworu nawilżającego. Nowoczesna technologia zastosowana w MRC 88 pozwoliła na wyeliminowanie ze składu rozpuszczalników chlorowcopochodnych, jednocześnie zachowując szybkie tempo odparowywania.

 

Zastosowanie:

Nanieść niewielką ilość MRC 88 na suchą, czystą szmatkę i przetrzeć całą powierzchnię wałka nawilżającego. W razie konieczności czynność powtórzyć

 

Właściwości fizyko-chemiczne:

  • Stan: ciecz,
  • Kolor: bezbarwny,
  • VOC: 800 g/l,
  • wrzenia: 100°C,
  • pH koncentratu: nie dotyczy,
  • Zapach: brak specyficznego,
  • Gęstość względna: 0.80 @ 20°C,
  • Punkt zapłonu: <10°C,
  • Rozpuszczalność: nie rozpuszczalny w wodzie.

Przepisz kod

captcha