Ink Repellent (ABC Allied)

Pasta do cylindrów dociskowych. Pasta czyszcząca, służąca do pokrycia metalowych części maszyny drukującej warstwą ochronną. Jednorazowe pokrycie jest przeważnie wystarczające do położenia warstwy ochronnej przed farbami. Stosuje się na części maszyny najbardziej narażone na uciążliwe zabrudzenia farbą np.: cylindry przenoszące, dociskowe, paski i kołka w falcerkach oraz mechanizmach transportowych typu Ferrag.

 

Zastosowanie:

W miejscach, gdzie powierzchnia jest mocno zabrudzona, nadmiar farby powinien być usunięty przy pomocy preparatu Turbo Clean.

Następnie należy nałożyć pastę Ink Repellent przy pomocy suchej szmatki na całą powierzchnię. Rozprowadzić cienką warstwę po całej czyszczonej

powierzchni i pozostawić na ok. 3 minuty do przeschnięcia. Następnie powierzchnię należy wypolerować przy pomocy czystej szmatki, aby

zapewnić gładkie wykończenie. Po wytarciu i wypolerowaniu preparatu na czyszczonej powierzchni należy pozwolić powłoce wyschnąć i utwardzić

się przez około 5 minut. Nie należy używać innych środków czyszczących po nałożeniu pasty, ponieważ usuną one warstwę ochronną.

 

Właściwości fizyko-chemiczne:

  • Stan: pasta,
  • Kolor: szaro/biały,
  • VOC: 76 g/L,
  • wrzenia: >100°C,
  • pH koncentratu: alkaiczne,
  • Zapach: delikatnie amoniakalny,
  • Punkt zapłonu: nie dotyczy,
  • Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalny w wodzie,
  • Gęstość względna: 1,27@ 20°C.

Przepisz kod

captcha