Turbo Clean (ABC Allied)

Preparat do cylindrów dociskowych. Turbo Clean jest bardzo silnym preparatem do czyszczenia wszelkich metalowych powierzchni w drukarni. Jest bezpieczny dla powłok lakierniczych i może być stosowany do obudów maszyn. Doskonale czyści zaschniętą farbę z pyłem papierowym z cylindrów dociskowych. Bardzo dobrze radzi sobie z niezaschniętym lakierem dyspersyjnym oraz smarami maszynowymi.

 

Zastosowanie:

Spryskać czyszczoną powierzchnię i przetrzeć szmatką lub czyściwem. Może być rozcieńczony z wodą (w razie potrzeby).

 

Właściwości fizyko-chemiczne:

  • Stan: ciecz,
  • Kolor: żółty,
  • VOC: 323 g/L,
  • wrzenia: 95°C,
  • pH koncentratu: 4 - 6,
  • Zapach: cytrusowy,
  • Punkt zapłonu: 50°C
  • Gęstość względna: 1,01 @ 20°C.
  • Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalny w wodzie

Przepisz kod

captcha