Dynaklean (ABC Allied)

Emulsja do wałków farbowych. Dynakleen jest mieszalną z wodą kombinacją regeneratora do wałków farbowych oraz pasty do głębokiego czyszczenia, zmiany kolorów. Doskonale zmywa farbę i lakiery. Czyści, satynuje, przywraca właściwości kompresyjne i konserwuje obciągi i wałki. Regularne używanie pozwala na dłuższą eksploatację przy zachowaniu wysokiej jakości. Dynakleen nie zawiera rozpuszczalników, ale jego specjalna (alkaiczna) kompozycja pozwala na bardzo dokładne zmywanie farb graficznych. Dynakleen może być z powodzeniem stosowany przy szybkich zmianach „trudnych” kolorów. Polecamy używać Dynakleen jako finalny zmywacz stosując jeden lub dwa razy w tygodniu.

 

Zastosowanie:

Stosować jak normalny zmywacz i przed ponownym nadaniem farby spłukać wodą. Produkt jest biodegradowalny w ciągu 14 dni od momentu uwolnienia do środowiska naturalnego.

 

Właściwości fizyko-chemiczne:

  • Stan: emulsja,
  • Kolor: biały,
  • VOC: 96 g/l,
  • wrzenia: 100°C,
  • pH koncentratu: alkaiczny,
  • Zapach: cytrusowy,
  • Gęstość względna: 0.80 @ 20°C,
  • Punkt zapłonu: nie dotyczy,
  • Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie

Przepisz kod

captcha