SURPRIZE

Triadowa farba specjalna. Najszybciej utrwalana farba (jeszcze szybciej niż Rapida Incredible). Znakomita charakterystyka zachowania w stosie. Bardzo dobry kontrast i odwzorowanie punktu rastrowego. Mozliwość natychmiastowej dalszej obróbki.

Przepisz kod

captcha