Avargraf i nowości w ofercie – sukces podczas targów Warsaw Pack 2018

 

 

 

Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2018, które odbyły się w Nadarzynie k. Warszawy zaprezentowaliśmy liczne nowości w naszej ofercie takie jak: maszyny do produkcji opakowań luksusowych włoskiego producenta IML Machinery, oraz po raz kolejny włoskie maszyny do aplikowania taśmy dwustronnej i zrywającej oraz składarko-sklejarki APR Solutions. Oprócz nowości na stoisku można było zobaczyć cieszące się niezmienną popularnością w branży poligraficznej urządzenia introligatorskie: bigówkę Bacciottini DG Line 8000, laminator Tecnomac Sprinter 3 a także maszynę do oprawy spiralnej JBI PB 3300. Prezentowane przez nas urządzenia przyciągnęły setki gości zainteresowanych maszynami, którzy mieli okazję zobaczyć ich pracę „na żywo” oraz porozmawiać z naszymi specjalistami na temat oferowanych rozwiązań oraz możliwości usprawnienia produkcji za pomocą prezentowanych maszyn. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się – debiutujące w naszym portfolio- maszyny do produkcji opakowań luksusowych IML Machinery. Wy­twa­rza­ne dzi­ęki tym ma­szy­nom opa­ko­wa­nia kar­to­no­we po­kry­te okle­iną znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie m.in. ja­ko opa­ko­wa­nia na pre­zen­ty i ar­ty­ku­ły luk­su­so­we, osobi­ste upo­min­ki lub też ja­ko opa­ko­wa­nia na ar­ty­ku­ły biu­ro­we. „Sercem” całego procesu produkcyjnego jest tu półautomat DA 900, w którym następuje pokrycie okleiną półfabrykatu, czyli „surowego” pudełka, w tym zagięcie na niej naddatków. Z jego pomocą można wykonywać w niewielkich nakładach pudełka o wymiarach od 6x6 cm do 36x43 cm i wysokości od 1 do 12 cm. Linia do produkcji pudełek typu wieczko-denko firmy IML Machinery umożliwia wykonywanie produkcji przy ograniczeniu ręcznych czynności. Oprócz tego sam nośnik konieczny do wykonania półfabrykatu, czyli formy pudełka bez okleiny można wykonać automatycznie stosując druk 3D.  Niesłabnącą popularnością cieszą się także składarko – sklejarki i maszyny do aplikacji taśmy dwustronnej i zrywającej APR Solutions, które zostały również uhonorowane statuetką dla firmy Avargraf jako wyłącznego dystrybutora tych urządzeń w Polsce.

Dzięki tak licznym spotkaniom podczas targów mieliśmy okazję porozmawiać zarówno o możliwościach usprawnienia produkcji a także o możliwościach prezentowanych maszyn co zaowocowało rozpoczęciem wielu rozmów handlowych.