Profesjonalne złamywanie – falcerka GUK w Drukarni Sofal (21.01.2014)

Warszawa, 21.01.2014


Drukarnia Sofal z Tomaszowa Mazowieckiego, specjalizująca się od wielu lat w produkcji na papierach niskogramaturowych, zakupiła w ostatnim czasie falcerkę GUK (model FA 43/10-6-1K FL 2-43 VARIABLE). Urządzenie umożliwiło firmie poprawę jakości i wydajności realizowanej tu z dużą precyzją produkcji. Jego dostawcą była firma Avargraf – od wielu lat dostarczająca maszyny i materiały dla branży poligraficznej w Polsce.

Drukarnia Sofal z Tomaszowa Mazowieckiego to zakład poligraficzny z bogatym doświadczeniem. Działa na rynku od 1987 roku, od początku opierając swoją produkcję na drukowaniu w technice offsetowej m.in. folderów, katalogów, broszur, instrukcji, etykiet. „Od około ośmiu lat specjalizujemy się także w produkcji ulotek z wykorzystaniem papierów niskogramaturowych – mówi Małgorzata Sobczak, współwłaścicielka Drukarni Sofal. - Ulotki te, często o bardzo skomplikowanych łamach, mają zastosowanie przede wszystkim w przemysłach kosmetycznym i farmaceutycznym. Naszą produkcję realizujemy głównie dla klientów z Polski. Warto jednak podkreślić, że znaczna cześć ulotek, jakie drukuje nasza firma, trafia także za granicę, co jest dowodem zaufania do naszych usług”.

Sofal od wielu lat intensywnie się rozwija inwestując w nowoczesny park maszynowy i udoskonalając swoje usługi. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, a przede wszystkim naszych klientów – mówi Małgorzata Sobczak – zdecydowaliśmy się w ostatnim czasie na kolejny zakup. Tym razem wybór padł na falcerkę GUK. Avargraf jest naszym wieloletnim partnerem i niejednokrotnie dał się nam poznać jako firma rzetelna i solidna jeśli chodzi o jakość dostarczanego sprzętu, terminowość, a także jako dostawca profesjonalnych usług serwisowych. Stąd przy wyborze falcerki
w naturalny sposób sięgnęliśmy po raz kolejny po rozwiązanie z oferty tej właśnie firmy”.
Zakupione przez Sofal rozwiązanie to specjalistyczna złamywarka do ulotek głównie dla branż: farmaceutycznej i kosmetycznej. Jest ona wyposażona w samonakładacz
z wysokiego stosu i trzy agregaty falcujące. Umożliwia wykładanie pionowe sfalcowanych użytków i posiada możliwość wykonywania do 10 złamów równoległych
(przy produkcji zarówno pojedynczej jak i podwójnej) oraz do 6 złamów krzyżowych
w kieszeniach falcujących przy minimalnej długości złamu wynoszącej tylko 15 mm. Długość ta – jak podaje dostawca - to standard w przypadku falcerek GUK dedykowanych branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Ponadto maszyna jest wyposażona w agregat falcujący do łamania nożowego, który może wykonywać zarówno trzeci złam krzyżowy (czyli pracować jako trzeci agregat falcujący) w przypadku dostawienia go po drugim agregacie falcującym, jak również drugi złam krzyżowy (czyli pracować jako drugi agregat falcujący). Ta druga możliwość jest szczególnie istotna przy łamaniu sfalcowanych wielokrotnie i równolegle, a więc grubych użytków.
Dodatkową, szczególnie interesującą możliwością zastosowania agregatu do łamania nożowego, jest jego współpraca z zakupioną już w 2008 roku, w firmie Avargraf falcerką GUK, wyposażoną w 6 kieszeni falcujących. Zwiększa to stopień wykorzystania maszyn, elastyczność produkcji, a więc w efekcie konkurencyjność i pozycję rynkową Drukarni Sofal.              
 „Zakup tego urządzenia znacząco wpłynął na poprawę naszej produkcji w zakresie ulotek – podsumowuje Małgorzata Sobczak. - Od dłuższego czasu udoskonalamy ten proces tak, by dostarczać naszym klientom najlepsze pod względem jakości produkty, ale także by móc realizować zlecenia jak najszybciej, co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważne. Falcerka GUK umożliwia nam realizację tych założeń, a co za tym idzie – dalszy rozwój. Dzięki temu urządzeniu możemy teraz wykonywać jeszcze bardziej skomplikowane łamy oraz inne niż dotychczas formaty, co poszerzyło naszą ofertę i przyciągnęło nowych klientów. Jesteśmy przekonani, że zakup ten – dzięki korzyściom jakie się z nim wiążą – jeszcze bardziej ugruntuje naszą pozycję na rynku poligraficznym”.