Półautomatyczne urządzenie wykonujące okładki w oprawie twardej, niemieckiej firmy Schmedt - PräziCase® SC-2 w Drukarni Cyfrowej Totem z Inowrocławia(18.06.2009)

Warszawa, 18.06.2009


Firma Avargraf dostarczyła oraz zainstalowała w  Drukarni Cyfrowej Totem z Inowrocławia półautomatyczne urządzenie wykonujące okładki w oprawie twardej, niemieckiej firmy Schmedt - PräziCase® SC-2.


Maszyna sterowana jest mikroprocesorem przy użyciu ekranu dotykowego, a wszystkie wymiary są automatycznie nastawiane po rozpoznaniu wyrobu przez czujniki sensorowe. Urządzenie pozwoli zwiększyć wydajność i jakość produkowanych w drukarnii okładek. Jest to już kolejne urządzenie firmy Schmedt pracujące w drukarnii Totem. Zakup został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.2.1.