Wakacyjny patrol serwisowy Avargraf (02.07.2014)

Warszawa, 01.07.2014

 

Kompleksowa, oparta na wieloletniej współpracy obsługa klientów -  w tym profesjonalny serwis dostawcy – odgrywa coraz większe znaczenie przy wyborze kolejnych urządzeń. Avargraf oferuje nie tylko usługi zdalnej diagnostyki – coraz bardziej popularne zwłaszcza w przypadku nowszych maszyn – ale również (dla nieco starszych urządzeń) serwis w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Mechanicy firmy Avargraf są dostępni od poniedziałku do piątku,  ale pełnią również sobotnie dyżury serwisowe, które umożliwiają przeprowadzenie napraw, diagnostyki czy konserwacji urządzeń obłożonych pracą przez 24 godziny we wszystkie dni robocze. Jest to odpowiedĽ na potrzeby klientów np. przyjazdów awaryjnych, gdzie konieczność oczekiwania z naprawą do poniedziałku wiązałaby się z ogromnymi kosztami przestoju maszyny dla klienta, a w pewnych przypadkach nawet z karami za opóĽnienia od zleceniodawcy. Dyżury te odbywać się będą również w czasie wakacji tj. w lipcu i sierpniu. 

 

Awarie to zdarzenia losowe mogące przytrafić się w nawet najlepiej przygotowanej drukarni, dlatego wybór odpowiedniego partnera serwisowego jest zawsze bardzo istotny w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz utrzymaniu płynności produkcji.

 

Wielu dostawców stawia obecnie na  usługi związane ze zdalną diagnostyką maszyn – mówi Sławomir Kugaudo, prezes firmy Avargraf.- Jednak nasza firma, nastawiona na potrzeby klienta, zdaje sobie w pełni sprawę, że w czasach gdy niemal każde przedsiębiorstwo szuka oszczędności, odsetek firm zakupujących nowe urządzenia dodatkowo zawierające moduły łączności sieciowej i złożone oprogramowanie diagnostyczne, jest (w porównaniu z maszynami starszymi) zdecydowanie niewielki. Stąd, mimo iż również oferujemy takie usługi, pozostajemy nastawieni na sprawną reakcję serwisu w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, na której najbardziej zależy naszym klientom. Chodzi o to, by jak najszybciej rozwiązać problem zaistniały w drukarni – niezależnie od tego czy mamy do czynienia z nową czy ze starszą maszyną. Trudno bowiem podłączyć do sieci wieloletnią i sprawdzoną falcerkę czy krajarkę, której przewaga leży przede wszystkim w precyzji mechaniki, przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowanego oprogramowania do niezbędnego i w zupełności wystarczającego minimum”.

 

Warto podkreślić, że usługi serwisowe od lat były sprawą priorytetową dla firmy Avargraf. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia szkoli ona swoich pracowników oraz przedstawicieli drukarń obsługujących dostarczane przez nią urządzenia. Ponadto - za pośrednictwem konsultacji, wizyt naprawczych czy przeglądów - wspiera działalność swoich klientów, budując długookresową współpracę opartą na zaufaniu oraz wieloletniej znajomości dostarczanych produktów. Wykwalifikowany personel techniczny, przeszkolony przez producentów maszyn, których przedstawicielem jest firma Avargraf, służy pomocą w ciągu całego cyklu życia maszyny - od instalacji, poprzez szkolenia obsługi i przeglądy gwarancyjne, po doraĽne naprawy i pogwarancyjne przeglądy okresowe. Gwarancją skutecznie przeprowadzonej naprawy są dostępność sprawdzonych części zamiennych oraz wysoki poziom wiedzy technicznej serwisantów tej firmy, którzy stale podążają za zmianami technologicznymi, jakie mają miejsce w branży poligraficznej i pokrewnych. 

 

„Jest oczywiste, że to profilaktyka przynosi najlepsze korzyści – podkreśla Sławomir Kugaudo. - Z tego też względu do oferty Avargrafu jakiś czas temu włączone zostały pakiety serwisowe. Są to umowy przygotowywane indywidualnie pod kątem każdego klienta oraz maszyny czy też zestawu posiadanych maszyn. Korzystają z nich najczęściej drukarnie, dla których każdy przestój maszyny oznacza wysokie koszty związane z przerwą w produkcji, zwłaszcza w przypadku sprzętu pracującego w cyklu całodobowym”.

 

Ale serwis Avargrafu to nie tylko naprawy i awarie. To także instalacje, konsultacje, konserwacje, prace pomocnicze, takie jak przeprowadzki maszyn, poziomowanie, pomoc w uruchomieniu złożonych produkcyjnych linii maszynowych czy dokonywaniu regulacji. Serwisanci firmy wspierają klientów we wszelkich ww. kwestiach dotyczących urządzeń, w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem.