Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej z rozwiązaniami firmy Avargraf

Warszawa, 14.01.2015


W grudniu ubiegłego roku firma Avargraf dostarczyła kilka maszyn do Wydziału Poligraficznego Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (WCEO).  Zakup urządzeń miał na celu przede wszystkim zwiększenie wydajności i podwyższenie jakości wykonywanych tu usług poligraficznych, a także zmniejszenie kosztów oraz wyeliminowanie zlecania prac na zewnątrz.

Wydział Poligraficzny WCEO prowadzi działalność wydawniczą, wspierając realizację zadań Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w obszarze działań edukacyjnych, społecznych i wychowawczych w Siłach Zbrojnych RP. Opracowuje, przygotowuje do drukowania oraz drukuje różnego typu wydawnictwa WCEO, a także publikacje skierowane do realizacji przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Udziela także pomocy jednostkom i instytucjom wojskowym w opracowywaniu i publikowaniu wydawnictw metodycznych, informacyjnych i promocyjnych. Sprawna obsługa zleceń jest tu priorytetem. Dlatego jakiś czas temu pojawiła się tu potrzeba uzupełnienia parku maszynowego introligatorni o urządzenia do oprawy twardej (wydział wyposażony był w maszyny prepress, do drukowania offsetowego oraz w maszyny do oprawy miękkiej).

„Wcześniej nie posiadaliśmy tego typu urządzeń - mówi Krzysztof Morawski, kierownik Wydziału Poligraficznego WCEO. Niewielkie nakłady prac wykonywaliśmy ręcznie, pozostałe zlecaliśmy firmom zewnętrznym. Jednak posiadanie u siebie maszyn umożliwiających oprawę twardą nie tylko powiększyło asortyment naszych usług, ale również przyniosło nam wymierne oszczędności. Eliminujemy bowiem koszty tego rodzaju zleceń i możemy je sprawniej realizować”. 

Przetarg, jaki został przy tej okazji ogłoszony, wygrała firma Avargraf, zapewniając WCEO kompleksową dostawę maszyn, ich posadowienie i montaż, a także uruchomienie wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie operatorskim. Avargraf zapewnił również odpowiednie przygotowanie pomieszczeń pod konkretne instalacje. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wszystkich maszyn miały miejsce w grudniu ubiegłego roku.

Przetarg wygrał dostawca, który zaproponował nam najlepszą cenę dla całości naszego zamówienia – mówi Krzysztof Morawski. - Zależało nam na tym, aby dostawcą wszystkich urządzeń była jedna firma. Firma Avargraf, z którą współpracujemy od wielu lat, to rzetelny i uczciwy partner; również tym razem potwierdziły się jego zalety. Zostaliśmy obsłużeni profesjonalnie i kompleksowo, tak jak zakładaliśmy. Zależało nam bowiem, aby tak wyposażyć introligatornię naszego wydziału, by móc wszystkie prace wykonywać u siebie na miejscu. I tak też się stało. Obecnie możemy realizować wszystkie zlecenia dla naszego odbiorcy – Resortu Obrony Narodowej”. 

Krzysztof Morawski podkreśla też zalety samych urządzeń.

„To innowacyjne maszyny. Ważnym było dla nas, aby sprawnie obsługiwały nasze nakłady – około 2 do 4 tysięcy egz. i zajmowały niewiele miejsca, bo w tym zakresie byliśmy ograniczeni. Okazało się, że oferta firmy Avargraf spełniała również te wymogi. Obecnie urządzenia są w fazie realizowania pierwszych produkcji, ale już dziś oceniamy je bardzo pozytywnie. To solidne niemieckie maszyny, co przekłada się na ich wydajność i jakość”.


Wśród zainstalowanych maszyn znalazł się zestaw urządzeń do wykonywania oprawy twardej w niskich i średnich nakładach niemieckiej firmy Schmedt.  Składa się on z maszyny do zautomatyzowanego montażu okładek twardych PräziCase Pro z wyposażeniem do obcinania rogów okleiny, wykonywania asymetrycznych okładek oraz plansz; współpracującego z maszyną PräziCase Pro klejownika PräziCoat nanoszącego klej topliwy (tzw. „hot melt”) na okleinę, posiadający regulację temperatury kleju, automatyczny dozownik wody oraz odwracacz okleiny, ułatwiający jej pobieranie przy montażu okładki; urządzenia do nanoszenia kleju dyspersyjnego, tzw. „zimnego” - do nanoszenia pasków kleju po obu stronach wzdłuż grzbietu bloku książkowego, co ułatwia naklejanie kapitałki; maszyny do zawieszania bloków książkowych w okładkę twardą PräLeg XL wraz z wyposażeniem, służącej do pracy z małymi i miękkimi okładkami; prasy do oprawionych książek z jednoczesnym wypalaniem rowków PräForm z możliwością wypalania rowków wymiennie z listwami zaokrąglonymi i zaostrzonymi.


Ponadto Avargraf dostarczył automatyczną maszynę do szycia nićmi grzbietów bloków książkowych włoskiej firmy Meccanotecnica - model Aster Evo (maszyna umożliwia szycie zarówno ściegiem prostym jak i przemiennym); prasę do kalibrowania grzbietów bloków książkowych; maszynę do wklejania kapitałek na krawędziach grzbietu bloku książkowego włoskiej firmy Technograf (model Easy Band); krajarkę jednonożową niemieckiej firmy Perfecta (model Perfecta 115 TS o długości cięcia do 115 cm) oraz pneumatyczną prasę introligatorską do tłoczenia folią na gorąco niemieckiej firmy PMF (model PMF 334).


Firma zapewniła również Wydziałowi Poligraficznemu WCEO kompletną instalację do zasilania zainstalowanych urządzeń sprężonym powietrzem wraz z centralną kompresorownią.