Aktualności

Dni Otwarte APR Solutions 25-27 października

Poznaj apli­ka­to­ry ATHOS PLUS do dwu­stron­nej ta­śmy kle­jącej i ta­śmy zry­wa­jącej oraz no­wo­cze­sne kom­pak­to­we skle­jar­ki BOX PLUS. Na Dni Otwar­te mają zaszczyt zaprosić AVARGRAF i APR SOLUTIONS. Pod­czas Dni Otwar­tych, które od­będą się w dniach 25–27 pa­ździer­ni­ka br. w War­sza­wie, fir­ma AVARGRAF – która jest wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem w Pol­sce wło­skie­go pro­du­cen­ta APR So­lu­tions SRL – za­pre­zen­tu­je w swo­jej sie­dzi­bie ma­szy­ny o wy­so­kim po­zio­mie za­awan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go.

Czytaj więcej

Naklejki przeglądy okresowe maszyn

Zdajemy sobie sprawę, że regularne przeglądy okresowe maszyn to klucz do sprawnej produkcji, wiemy jednak jak ciężko jest zapamiętać daty przeglądów wszystkich maszyn. Dlatego w trosce o naszych klientów wprowadzamy nowe naklejki informujące o dacie kolejnego przeglądu wystarczy zerknąć!

Czytaj więcej

Falcerka kieszeniowo-nożowa GUK K74/4 KTL w drukarni Legra

Krakowska drukarnia Legra, będąca jednym z najbardziej liczących się w naszym kraju producentów kalendarzy, książek i szeroko pojętego akcydensu, po raz kolejny zdecydowała się na inwestycję w urządzenie z oferty firmy Avargraf. Tym razem zakupiła falcerkę kieszeniowo-nożową GUK – model K74 - przeznaczoną do złamywania arkuszy w formacie B1. Inwestycja ta wpisuje się ciąg zakupów drukarni, usprawniających jej procesy produkcyjne; od lat jesteśmy jej partnerem – jako dostawca maszyn i materiałów eksploatacyjnych dla branży poligraficznej i wyłączny przedstawiciel marki GUK na polskim rynku.

Czytaj więcej

hubergroup otrzymał certyfikat ekologiczny "Cradle to Cradle" dla farb offsetowych

Kolorowe farby do „zielonych“druków. Firma Avargraf oferuje szeroki asortyment produktów hubergroup do druku offsetowego certyfikowanych wg zasady Cradle to Cradle® („od kołyski do kołyski“). Ekologiczne oznakowanie Cradle to Cradle opiera się na koncepcji, że certyfikowane produkty po upływie ich cyklu użytkowania mogą być przywrócone w obieg biologiczny lub techniczny. W procesie drukowania oznacza to, że gotowe produkty mogą być włączone w procesy recyklingu lub, jako odpad przeznaczone do kompostowania i tym samym włączone wstecznie w obieg biologiczny.

Czytaj więcej

Poznaj składarko-sklejarki APR Solutions w trakcie dni otwartych 17-18 lipca

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Dni Otwarte firmy APR Solutions SRL w fabryce firmy w Rondissone (Turyn), Włochy, w terminie 17 - 18 lipca 2017, gdzie będą prezentowane  zaawansowane technologicznie składarko-sklejarki: BOX PLUS-1 z automatycznym podajnikiem strumieniowym Plus oraz stołem automatycznego zbierania na wykładaniu i BOX PLUS-2 wyposażona dodatkowo w inserter oraz w system 3D do przekształcania dwuwymiarowego zginania na trójwymiarowe. Prezentowane będą również maszyny do nakładania taśmy dwustronnej i zrywającej ATHOS PLUS w wersji automatycznej i ATHOS w wersji półautomatycznej.

Czytaj więcej