Aktualności

Automatyczna bigówka listwowa Bacciottini z oferty firmy Avargraf w drukarni Lotos

W ostatnim czasie w warszawskiej drukarni Lotos Poligrafia rozpoczęła pracę automatyczna bigówka listwowa Bacciottini PIT Stop DG Line 8000 Touch Screen z oferty firmy Avargraf, będącej dystrybutorem tych urządzeń na rynku polskim. Jest to kolejne urządzenie zakupione przez to przedsiębiorstwo poligraficzne u tego dostawcy, co dowodzi jakości jego oferty, jak również zapewnianego przez niego wysokiego poziomu obsługi posprzedażowej. Po raz kolejny też drukarnia Lotos Poligrafia odnotowuje korzyści z zakupu zrealizowanego w Avargrafie. Do najważniejszych należą: możliwość pracy na dużym zakresie gramatur, minimalna odległość między bigami oraz prędkość działania bigówki, co przekłada się na przyspieszenie procesów produkcyjnych w tym zakładzie...

Czytaj więcej

Dni Otwarte APR Solutions 25-27 października

Poznaj apli­ka­to­ry ATHOS PLUS do dwu­stron­nej ta­śmy kle­jącej i ta­śmy zry­wa­jącej oraz no­wo­cze­sne kom­pak­to­we skle­jar­ki BOX PLUS. Na Dni Otwar­te mają zaszczyt zaprosić AVARGRAF i APR SOLUTIONS. Pod­czas Dni Otwar­tych, które od­będą się w dniach 25–27 pa­ździer­ni­ka br. w War­sza­wie, fir­ma AVARGRAF – która jest wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem w Pol­sce wło­skie­go pro­du­cen­ta APR So­lu­tions SRL – za­pre­zen­tu­je w swo­jej sie­dzi­bie ma­szy­ny o wy­so­kim po­zio­mie za­awan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go.

Czytaj więcej

Naklejki przeglądy okresowe maszyn

Zdajemy sobie sprawę, że regularne przeglądy okresowe maszyn to klucz do sprawnej produkcji, wiemy jednak jak ciężko jest zapamiętać daty przeglądów wszystkich maszyn. Dlatego w trosce o naszych klientów wprowadzamy nowe naklejki informujące o dacie kolejnego przeglądu wystarczy zerknąć!

Czytaj więcej

Falcerka kieszeniowo-nożowa GUK K74/4 KTL w drukarni Legra

Krakowska drukarnia Legra, będąca jednym z najbardziej liczących się w naszym kraju producentów kalendarzy, książek i szeroko pojętego akcydensu, po raz kolejny zdecydowała się na inwestycję w urządzenie z oferty firmy Avargraf. Tym razem zakupiła falcerkę kieszeniowo-nożową GUK – model K74 - przeznaczoną do złamywania arkuszy w formacie B1. Inwestycja ta wpisuje się ciąg zakupów drukarni, usprawniających jej procesy produkcyjne; od lat jesteśmy jej partnerem – jako dostawca maszyn i materiałów eksploatacyjnych dla branży poligraficznej i wyłączny przedstawiciel marki GUK na polskim rynku.

Czytaj więcej

hubergroup otrzymał certyfikat ekologiczny "Cradle to Cradle" dla farb offsetowych

Kolorowe farby do „zielonych“druków. Firma Avargraf oferuje szeroki asortyment produktów hubergroup do druku offsetowego certyfikowanych wg zasady Cradle to Cradle® („od kołyski do kołyski“). Ekologiczne oznakowanie Cradle to Cradle opiera się na koncepcji, że certyfikowane produkty po upływie ich cyklu użytkowania mogą być przywrócone w obieg biologiczny lub techniczny. W procesie drukowania oznacza to, że gotowe produkty mogą być włączone w procesy recyklingu lub, jako odpad przeznaczone do kompostowania i tym samym włączone wstecznie w obieg biologiczny.

Czytaj więcej