Aktualności

Interesujące premiery urządzeń poligraficznych w trakcie targów PRINT4ALL, Mediolan, 29.05-01.06.2018

Pierwsza edycja targów PRINT4ALL rozpocznie się już 29.05.2018 we Włoszech w mediolańskim centrum wystawienniczym Fiera Milano i potrwa aż do 01.06.2018. Podczas wszystkich dni targowych będzie można przyjrzeć się z bliska prezentowanym urządzeniom i innowacyjnym technologiom z różnych obszarów produkcji poligraficznej. Wraz z 300 innymi wystawcami udział w targach wezmą również dostawcy Avargraf, którzy zaprezentują swoje sztandarowe produkty, a także liczne nowości...

Czytaj więcej

Pierwsze instalacje maszyn Box Plus 2 z oferty firmy Avargraf w polskich drukarniach

Pierwsze kompaktowe składarko-sklejarki Box Plus 2 firmy APR Solutions rozpoczęły niedawno pracę w rodzimych zakładach poligraficznych. Jedna z nich została zainstalowana w firmie Pozytyw z Warszawy. Te innowacyjne urządzenia są przeznaczone do składania i sklejania pudełek liniowych oraz pudełek z dnem automatycznym, teczek prostych lub z kieszeniami na dokumenty, kopert kurierskich, kopert na płyty CD/DVD, a także (z opcjonalnym wyposażeniem) do insertowania kart, próbek produktów oraz nakładania taśmy dwustronnej. Maszyny te mogą także służyć do produkcji teczek, kopert oraz innych wyrobów o powiększonej pojemności po zastosowaniu specjalnych narzędzi tworzących system 3D. Instalacje we wspominanych drukarniach rozpoczęły serię wdrożeń urządzeń włoskiej firmy APR Solutions w polskich zakładach poligraficznych. Jak informuje Avargraf, kolejne procesy sprzedażowe są bowiem w toku...

Czytaj więcej

Avargraf i nowości w ofercie – sukces podczas targów Warsaw Pack 2018

Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2018, które odbyły się w Nadarzynie k. Warszawy zaprezentowaliśmy liczne nowości w naszej ofercie takie jak: maszyny do produkcji opakowań luksusowych włoskiego producenta IML Machinery oraz po raz kolejny maszyny do aplikowania taśmy dwustronnej i zrywającej oraz składarko-sklejarki APR Solutions, które przyciągnęły setki odwiedzających zainteresowanych prezentowanymi rozwiązaniami...

Czytaj więcej

Automatyczna bigówka listwowa Bacciottini z oferty firmy Avargraf w drukarni Lotos

W ostatnim czasie w warszawskiej drukarni Lotos Poligrafia rozpoczęła pracę automatyczna bigówka listwowa Bacciottini PIT Stop DG Line 8000 Touch Screen z oferty firmy Avargraf, będącej dystrybutorem tych urządzeń na rynku polskim. Jest to kolejne urządzenie zakupione przez to przedsiębiorstwo poligraficzne u tego dostawcy, co dowodzi jakości jego oferty, jak również zapewnianego przez niego wysokiego poziomu obsługi posprzedażowej. Po raz kolejny też drukarnia Lotos Poligrafia odnotowuje korzyści z zakupu zrealizowanego w Avargrafie. Do najważniejszych należą: możliwość pracy na dużym zakresie gramatur, minimalna odległość między bigami oraz prędkość działania bigówki, co przekłada się na przyspieszenie procesów produkcyjnych w tym zakładzie...

Czytaj więcej

Dni Otwarte APR Solutions 25-27 października

Poznaj apli­ka­to­ry ATHOS PLUS do dwu­stron­nej ta­śmy kle­jącej i ta­śmy zry­wa­jącej oraz no­wo­cze­sne kom­pak­to­we skle­jar­ki BOX PLUS. Na Dni Otwar­te mają zaszczyt zaprosić AVARGRAF i APR SOLUTIONS. Pod­czas Dni Otwar­tych, które od­będą się w dniach 25–27 pa­ździer­ni­ka br. w War­sza­wie, fir­ma AVARGRAF – która jest wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem w Pol­sce wło­skie­go pro­du­cen­ta APR So­lu­tions SRL – za­pre­zen­tu­je w swo­jej sie­dzi­bie ma­szy­ny o wy­so­kim po­zio­mie za­awan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go.

Czytaj więcej