Aktualności

Avargraf i nowości w ofercie – sukces podczas targów Warsaw Pack 2018

Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2018, które odbyły się w Nadarzynie k. Warszawy zaprezentowaliśmy liczne nowości w naszej ofercie takie jak: maszyny do produkcji opakowań luksusowych włoskiego producenta IML Machinery oraz po raz kolejny maszyny do aplikowania taśmy dwustronnej i zrywającej oraz składarko-sklejarki APR Solutions, które przyciągnęły setki odwiedzających zainteresowanych prezentowanymi rozwiązaniami...

Czytaj więcej

Automatyczna bigówka listwowa Bacciottini z oferty firmy Avargraf w drukarni Lotos

W ostatnim czasie w warszawskiej drukarni Lotos Poligrafia rozpoczęła pracę automatyczna bigówka listwowa Bacciottini PIT Stop DG Line 8000 Touch Screen z oferty firmy Avargraf, będącej dystrybutorem tych urządzeń na rynku polskim. Jest to kolejne urządzenie zakupione przez to przedsiębiorstwo poligraficzne u tego dostawcy, co dowodzi jakości jego oferty, jak również zapewnianego przez niego wysokiego poziomu obsługi posprzedażowej. Po raz kolejny też drukarnia Lotos Poligrafia odnotowuje korzyści z zakupu zrealizowanego w Avargrafie. Do najważniejszych należą: możliwość pracy na dużym zakresie gramatur, minimalna odległość między bigami oraz prędkość działania bigówki, co przekłada się na przyspieszenie procesów produkcyjnych w tym zakładzie...

Czytaj więcej

Dni Otwarte APR Solutions 25-27 października

Poznaj apli­ka­to­ry ATHOS PLUS do dwu­stron­nej ta­śmy kle­jącej i ta­śmy zry­wa­jącej oraz no­wo­cze­sne kom­pak­to­we skle­jar­ki BOX PLUS. Na Dni Otwar­te mają zaszczyt zaprosić AVARGRAF i APR SOLUTIONS. Pod­czas Dni Otwar­tych, które od­będą się w dniach 25–27 pa­ździer­ni­ka br. w War­sza­wie, fir­ma AVARGRAF – która jest wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem w Pol­sce wło­skie­go pro­du­cen­ta APR So­lu­tions SRL – za­pre­zen­tu­je w swo­jej sie­dzi­bie ma­szy­ny o wy­so­kim po­zio­mie za­awan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go.

Czytaj więcej

Naklejki przeglądy okresowe maszyn

Zdajemy sobie sprawę, że regularne przeglądy okresowe maszyn to klucz do sprawnej produkcji, wiemy jednak jak ciężko jest zapamiętać daty przeglądów wszystkich maszyn. Dlatego w trosce o naszych klientów wprowadzamy nowe naklejki informujące o dacie kolejnego przeglądu wystarczy zerknąć!

Czytaj więcej

Falcerka kieszeniowo-nożowa GUK K74/4 KTL w drukarni Legra

Krakowska drukarnia Legra, będąca jednym z najbardziej liczących się w naszym kraju producentów kalendarzy, książek i szeroko pojętego akcydensu, po raz kolejny zdecydowała się na inwestycję w urządzenie z oferty firmy Avargraf. Tym razem zakupiła falcerkę kieszeniowo-nożową GUK – model K74 - przeznaczoną do złamywania arkuszy w formacie B1. Inwestycja ta wpisuje się ciąg zakupów drukarni, usprawniających jej procesy produkcyjne; od lat jesteśmy jej partnerem – jako dostawca maszyn i materiałów eksploatacyjnych dla branży poligraficznej i wyłączny przedstawiciel marki GUK na polskim rynku.

Czytaj więcej